中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东游记 正文

第一回(东游记)拼音版、注音及读音

东游记

 第一回拼音版、注音及读音:

出处:东游记

dì yī huí

第一回

 

 

  diǎn jiàng chún

 点绛唇

  liú shuǐ xíng yún,qì qīng qí,jiāng shuí yī fù?yān yún míng shēng,liú yǔ yōu rén fù。

 流水行云,气清奇,将谁依附?烟云名声,留与幽人付。
  quǎn fèi tiān kōng,hè lì chéng fēng qù,nán píng jù,bā xiān hé chǔ,yǎn juǎn cóng tóu gù。

 犬吠天空,鹤唳乘风去,难凭据,八仙何处,演卷从头顾。

  shuō huà bā xiān zhě,tiě guǎizhōng lídòng bīnguǒ lǎolán cǎi héhé xiān gūhán xiāng zǐcáo guó jiù,ér tiě guǎi xiān shēng qí shǒu yě。

 说话八仙者,铁拐、钟离、洞宾、果老、蓝采和、何仙姑、韩湘子、曹国舅,而铁拐先生其首也。

  tiě guǎi xìng lǐ,míng xuán,tiě guǎi nǎi qí hòu jiǎ shēn bié míng yě。xiān shēng zhì fēi fán gǔ,xué yǒu gēn yuán。zhuàng mào kuí wú,yì wǔ xíng zhī xiù qì xīn shén xuān lǎng,shí miè dì zhī xuán jī。nián fāng ruò guàn,bù wù jiā rén shēng lǐ,jí mù dà dào jīn dān。yǐ wéi tiān dì jiē xū,rén shēng jiē huàn。shì qíng shì yù,xī fá xìng zhī fǔ jīn,fù guì gōng míng,jiē mí xīn zhī zhèn dú,zòng guì wèi tiān zǐ,fù yǒu sì hǎi,yì shēn wài zhī fú yún。qiě wú ér shǐ yǒu,yǒu ér bì wú,yòu yí dìng zhī cháng lǐ。rén shēng zì yǒu lè jìng,hé bì wéi xì sú qíng,jī yán suì yuè。fǎn guān zài hu zì jìn,hé bù jué chá fū mèng,fàng làng xíng hái。yú shì lì zhì xiū zhēn。

 铁拐姓李,名玄,铁拐乃其后假身别名也。先生质非凡骨,学有根源。状貌魁梧,挹五行之秀气;心神宣朗,识灭地之玄机。年方弱冠,不务家人生理,即慕大道金丹。以为天地皆虚,人生皆幻。世情嗜欲,悉伐性之斧斤,富贵功名,皆迷心之鸩毒,纵贵为天子,富有四海,亦身外之浮云。且无而始有,有而必无,又一定之常理。人生自有乐境,何必维系俗情,羁延岁月。反观在乎自尽,何不觉察夫梦,放浪形骸。于是立志修真。

  suì bié qīn yǒu,xún qīng yōu zhī gǔ,yī shēn xué zhī yán,lěi shí wèi mén,bō máo wèi xí,chéng xīn jìng lǜ,fú qì liàn xíng,qǐn shí lǚ wàng,shù zài bù chuò。yòu sī zì yòng sī xīn,zhōng fēi shí jì guǎn kuī lí cè,zhōng fēi dà guān。

 遂别亲友,寻清幽之谷,依深穴之岩,垒石为门,拨茅为席,澄心净虑,服气炼形,寝食屡忘,数载不辍。又思自用私心,终非实际;管窥蠡测,终非大观。

  yī dàn sī yǒu lǎo jūn zhě,wú zōng xìng zhī xiān zǔ,yǒu dà shàng lǎo jūn zhì dào zhī míng,liú xíng yú shì。wén zài huà shān jū zhù diǎn xíng mó fàn,hé bù qīng xīn shī shì,rèn xìng xiū zhēn,yǐ bì wú yuàn?yú shì shù zhuāng zhǎng wǎng,pī xīng dài yuè,xiǔ shuǐ cān fēng,yí lù wán jǐng shì qíng。yǒu shī yán zhì:

 一旦思有老君者,吾宗姓之仙祖,有大上老君至道之名,流行于世。闻在华山居住;典型模范,何不倾心师事,任性修真,以毕吾愿?于是束装长往,披星戴月,宿水餐风,一路玩景适情。有诗言志:

  shuí bǎ hóng lú dà yě diào?táo jiāng pí dài chū yīng háo。

 谁把红炉大冶调?陶将皮袋出英豪。
  nán ér shí de jī guān qiǎo,tuō chū fēng chén biàn shì gāo。

 男儿识得机关巧,脱出风尘便是高。

  yín bà,yǒng wǎng qián xíng。zài lù fēi zhǐ yī rì,kàn kàn xíng dào huà shān。nà shān guǒ rán qí miào tiáo yáo,yǒu sōng bǎi jiāo cuì cān tiān,tū wù qiān xún,yún yān lüě dì。xiá wù qí fēi,sāo kè jì háo yín zhī xìng yán quán yī bì,yōu rén huái zhǎng wǎng zhī sī。dāng rì yǒu shī wèi zhèng:

 吟罢,勇往前行。在路非止一日,看看行到华山。那山果然奇妙岧峣,有松柏交翠参天,突兀千寻,云烟掠地。霞鹜齐飞,骚客寄豪吟之兴;岩泉一碧,幽人怀长往之思。当日有诗为证:

  quán pù juān juān jìng,shān huā ǎi ǎi fēi

 泉瀑涓涓净,山花霭霭飞;
  bái yún huí hé chù,yìng shì zhì rén qī。

 白云回合处,应是至人栖。

  yín bà,jiā cuàn wǎn yān,shān yìn xīn yuè。xiān shēng zì sī: mù yè kòu mén,bù jìng mò dà。nǎi liú sù shān xià。wèi zhī lái rì jìn jiàn lǎo jūnwǎn qiū hé rú?

 吟罢,家爨晚烟,山印新月。先生自思:暮夜叩门,不敬莫大。乃留宿山下。未知来日进见老君、宛邱何如?本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章