中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东游记 正文

第三回(东游记)拼音版、注音及读音

东游记

 第三回拼音版、注音及读音:

出处:东游记

dì sān huí

第三回

 

 

  yī rì,lǎo jūn yǔ wǎn qiū zài huà shān lùn dào,hū qīng fēng yī zhèn,chuī rù táng zhōng。lǎo jūn wèi wǎn qiū yuē:" jūn zhī cǐ fēng hū?"

 一日,老君与宛邱在华山论道,忽清风一阵,吹入堂中。老君谓宛邱曰:“君知此风乎?”

  wǎn qiū yuē:" shì yǒu yì rén lái cǐ。"

 宛邱曰:“似有异人来此。”

  lǎo jūn yuē:" wú guān xiān lù,lǐ tiě guǎi jiāng yù chéng dào,jīn rì zhī lái,nǎi tiě guǎi tóng dào yě。" jí mìng èr tóng hòu yú shān xià。

 老君曰:“吾观仙箓,李铁拐将欲成道,今日之来,乃铁拐同道也。”即命二童候于山下。

  èr tóng fǔ zhì,hū jiàn yī rén xiān fēng dào gǔ yǔ fú,piāo piāo ér lái。èr tóng qū jìn wèn yuē:" jūn dé fēi lǐ xiān shēng hū?"

 二童甫至,忽见一人仙风道骨羽服,飘飘而来。二童趋近问曰:“君得非李先生乎?”

  lǐ yuē:" shì yě,jūn hé yǐ zhī wǒ?"

 李曰:“是也,君何以知我?”

  èr tóng yuē:" wú fèng lǎo jūn mìng,yíng jūn yú cǐ。"

 二童曰:“吾奉老君命,迎君于此。”

  xiān shēng àn xǐ yuē:" lǎo jūn zhī wǒ,liàng bì yú dào yǒu yuán yě。" nǎi xiàng qián xíng lǐ chēng xiè,suì tóng èr tóng dēng lǎo jūn zhī táng。

 先生暗喜曰:“老君知我,谅必于道有缘也。”乃向前行礼称谢,遂同二童登老君之堂。

  dàn jiàn lǎo jūn zài shàng,háo guāng zhào yào,jǐng kěn qìng yún。jī fū chuò yuē,shì guī zhōng zhī chǔ zǐ jīng shén chōng yì,yóu qiǎng bǎo zhī yīng ér。cì guān wǎn qiū,tóng yán hè fà,bì yǎn xiū méi,piān piān yǒu dào,yì qì róng róng,bǎo zhēn qì xiàng,zhēn tiān shàng shén rén,fēi rén jiān fán gǔ yě。xiān shēng qū bài,èr xiān dá lǐ mìng zuò。

 但见老君在上,毫光照曜,景垦庆云。肌肤绰约,似闺中之处子;精神充溢,犹襁褓之婴儿。次观宛邱,童颜鹤发,碧眼修眉,翩翩有道,意气融融,保真气象,真天上神人,非人间凡骨也。先生趋拜,二仙答礼命坐。

  xiān shēng zài bài yuē:" dì zǐ shān yě bǐ rén,lín quán mò pǐn,tài chí yù qiú shàng dá,jīng wēi wèi zhēn。lái zhuī mì xiān zōng,yǎng qí jué wù,xìng méng bù qì,dé dǔ xiān yán,chéng sù shì yǒu yuán,sān shēng yǒu xìng。tǎng mǐn dì zǐ zhāi sù zhī chéng,wèn dào zhī qiè,zhǐ mí dà jué,zé pèi dé shū shēn,gǎn ēn mí hòu。fāng jiāng bài guì,bù shèng yǒng huái zhī zhì,gǎn wàng zuò hū?"

 先生再拜曰:“弟子山野鄙人,林泉末品,太池欲求上达,精微未臻。来追觅仙踪,仰祈觉悟,幸蒙不弃,得睹仙颜,诚夙世有缘,三生有幸。倘悯弟子斋宿之诚,问道之切,指迷大觉,则佩德殊深,感恩弥厚。方将拜跪,不胜永怀之至,敢望坐乎?”

  lǎo zǐ yuē:" jū,wú yǔ rǔ: zhì dào zhī jīng,yǎo yǎo míng míng zhì dào zhī jí,hūn hūn mò mò。wú dào wú suǒ,bào shén yǐ jìng,xíng jiāng zì zhèng,bì jìng bì qīng。wú láo ěr xíng,wú bō ěr jīng,wú xiá ěr xìng,xī lǜ yíng yíng,nǎi kě cháng shēng。"

 老子曰:“居,吾与汝:至道之精,杳杳冥冥;至道之极,昏昏默默。无道无所,抱神以静,形将自正,必静必清。毋劳尔形,毋播尔精,毋狎尔性,息虑营营,乃可长生。”

  xiān shēng wén lùn,xīn huā dùn kāi,chén qíng bīng shì,zài bài qǐ shǒu yuē:" dà xiān zhī dào,tiān dì zhī dào yě。" zhuǎn bài wǎn qiū。

 先生闻论,心花顿开,尘情冰释,再拜稽首曰:“大仙之道,天地之道也。”转拜宛邱。

  qiū yuē:" rǔ míng zài xiān jí,zhí cǐ cāo xiū,bù rì kě dào,hé bì duō qiú。" yīn mìng èr tóng sòng xíng。

 邱曰:“汝名在仙籍,执此操修,不日可到,何必多求。”因命二童送行。

  xiān shēng zài bài cí bié。èr tóng sòng zhì yíng suǒ,xiāng bié ér guī。

 先生再拜辞别。二童送至迎所,相别而归。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章