中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东游记 正文

第五回(东游记)拼音版、注音及读音

东游记

 第五回拼音版、注音及读音:

出处:东游记

dì wǔ huí

第五回

 

 

  què shuō qí tú shòu mìng shǒu shī,jiā yì fáng hù,rì yè bù gǎn shǎo xiū。jí qí liù rì,hū jiàn jiā rén chí zhì,cù zhī yuē:" mǔ bìng shí fēn chén zhòng,sǐ ér fù xǐng,zhuān dài yī jiàn,kě jí chí guī。"

 却说其徒受命守尸,加意防护,日夜不敢少休。及其六日,忽见家人驰至,促之曰:“母病十分沉重,死而复醒,专待一见,可急驰归。”

  yáng zǐ dà kū yán yuē:" mǔ bìng wēi jí,shī hún wèi fǎn,rú wǒ qù,shī shuí yǔ shǒu。"

 杨子大哭言曰:“母病危急,师魂未返,如我去,尸谁与守。”

  jiā rén yuē:" rén sǐ gù wú fù shēng zhī lǐ,kuàng sǐ yǐ liù rì,qí zhōng fèi gān bì fǔ,yóu wàng qí shēng,shì shǒu jiāo zhù zhī jiàn yě!bù yì yú hū?kuàng shī yǐ wǒ hé,qīn yǐ tiān hé,xiào yǔ yǒu gù bù néng liǎng quán,ér qīn yǔ shī yòu qǐ róng bìng dà?suī chéng wǒ zhī ēn,yǔ shēng wǒ zhě bìng zhòng,qí zhōng bìng wú huǎn jí zhī fēn。zòng zhōng shì zhī dào,yǔ shòu mìng zhě tóng,qí nèi bù wú cháng biàn zhī bié。wú yǐ wéi shī liù rì suī bù zhōng qī,shī xìn zhī zuì,yóu kě huàn yě。tǎng qīn yī dàn gào zhōng,sòng sǐ bù jí,zhōng tiān zhī hèn,qí shuí huàn zhī,bù rú biàn huà qí shī,sù guī shì mǔ,shù kě liǎng quán。fǒu zé fēi wú suǒ néng jí yǐ?"

 家人曰:“人死固无复生之理,况死已六日,其中肺肝必腐,犹望其生,是守胶柱之见也!不亦愚乎?况师以我合,亲以天合,孝与友固不能两全,而亲与师又岂容并大?虽成我之恩,与生我者并重,其中并无缓急之分。纵终事之道,与受命者同,其内不无常变之别。吾以为师六日虽不终期,失信之罪,犹可逭也。倘亲一旦告终,送死不及,终天之恨,其谁逭之,不如便化其尸,速归事母,庶可两全。否则非吾所能及矣?”

  yáng zǐ wén yán,yī xīn yóu yù。dàn shì jì qióng pò,bù kě de jiān,zhǐ de tīng zhī。nǎi jù dòu jī xīn,zhì shī qí shàng,chén liè jì pǐn gòng wǎn zhāng,tì wèi zài bài jì zhī。wǎn zhāng yuē:

 杨子闻言,一心犹豫。但事既穷迫,不可得兼,只得听之。乃具豆积薪,置尸其上,陈列祭品共輓章,涕位再拜祭之。輓章曰:

  mǔ bìng bù kě qǐ,shī hún yóu wèi guī shī yán jiāng dài jiàn,mǔ mìng ān rěn wéi。

 母病不可起,师魂犹未归;师言将待践,母命安忍违。
  shě yú qǔ xióng zhǎng,èr zhě nán jiān zhī,tì qì cí líng hún,huà shān hǎo zì yī。

 舍鱼取熊掌,二者难兼之,涕泣辞灵魂,华山好自依。

  jì bì,rán huǒ qǔ dòu pāo sā qí zhōng。huǒ liè xīn duō,shī gǔ xū yú huà jǐn。nǎi wàng kōng dà kū yī chǎng ér guī,qí mǔ yǐ sǐ。

 祭毕,燃火取豆抛撒其中。火烈薪多,尸骨须臾化尽。乃望空大哭一场而归,其母已死。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章