中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东游记 正文

第十一回(东游记)拼音版、注音及读音

东游记

 第十一回拼音版、注音及读音:

出处:东游记

dì shí yī huí

第十一回

 

 

  zhōng lí míng quán,yàn tái rén。hòu gǎi míng jué,zì jì dào,hào hé hé zǐ,yòu hào wáng yáng zǐ,yòu hào yún fáng xiān shēng。fù wèi liè hóu,guān yún zhōng。dàn shēng zhēn rén zhī shí,yì guāng shù zhàng,zhuàng ruò liè huǒ,shì wèi jiē jīng。zhēn rén dǐng yuán é guǎng,ěr hòu méi zhǎng,mù shēn bí chì,kǒu fāng jiá dà,chún liǎn rú dān,rǔ dá bì cháng,rú sān suì ér,zhòu yè bù shēng bù kū bù shí。dì qī rì,yuè rán ér yán yuē:" shēn zhú zǐ fǔ,míng shū yù jīng。"

 钟离名权,燕台人。后改名觉,字寂道,号和合子,又号王阳子,又号云房先生。父为列侯,官云中。诞生真人之时,异光数丈,状若烈火,侍卫皆惊。真人顶圆额广,耳厚眉长,目深鼻赤,口方颊大,唇脸如丹,乳达臂长,如三岁儿,昼夜不声不哭不食。第七日,跃然而言曰:“身逐紫府,名书玉京。”

  jí zhuàng,shì hàn wèi dà jiàng。biān bào fēn fēn,yán tǔ bō lǜ zhòng sān shí yú wàn,hào wǔ shí wàn,qīn fàn biān jiāng,biāo lüè fù nǚ,lǔ jié mín cái,shì rú shān bēng cháo yǒng。shǒu chén dǐ dí bú zhù,wàng fēng ér zǒu。qǐ tí dà bīng tuì lǔ,tǎng ruò chí huǎn,biān jiāng mò bǎo,shí wèi jǐn jí。bào wén cháo tíng,jīng jī zhèn dòng。tiān zǐ nǎi xuān qún chén yì shì,chì lìng dà jiàng zhōng lí quán,tǒng bīng wǔ shí yú wàn,hào bā shí wàn,jí rì qǐ xíng。cháo nèi qún chén sòng zhì jiāo wài jiàn bié,bìng zuò shī yǐ zhuàng zhī。shī yún:

 及壮,仕汉为大将。边报纷纷,言吐蕃率众三十余万,号五十万,侵犯边疆,摽掠妇女,掳劫民财,势如山崩潮涌。守臣抵敌不住,望风而走。乞提大兵退虏,倘若迟缓,边疆莫保,实为紧急。报闻朝廷,京畿震动。天子乃宣群臣议事,敕令大将钟离权,统兵五十余万,号八十万,即日起行。朝内群臣送至郊外饯别,并作诗以状之。诗云:

  dà jiàng chū huáng dōu,yāo xuán jīn pū gū

 大将出皇都,腰悬金仆姑;
  xiào tán kōng chǒu lǔ,shēng yù lēi dān qīng。

 笑谈空丑虏,声誉勒丹青。

  zhōng lí zì bié cháo chén,diǎn qí chē zhàng liáng cǎo bīng jiǎ,yī yī qí bèi,nǎi chuán lìng sān jūn yuē:" zì gǔ zhōng huá jū nèi,yǐ zhì yí dí yí dí jū wài,yǐ shì zhōng huá。wèi wén yí dí chěng qiáng,qīn wǔ zhōng guó zhě yě。dà hàn kāi jī yǐ lái,sì hǎi yǒng qīng。mán yí xiào shùn。jīn zhě tǔ bō xiǎo chǒu,qīn fàn biān jiāng,jiǔ miào zhèn jīng,shè jì yáo dòng,zhèng chén zǐ jié zhōng zhī rì,jūn shì yòng lì zhī qiū。míng tiān zǐ yǐ dà jiàng zhǔ wǒ,tǒng ěr sān jūn,ěr sān jūn zhī shì,yí gè yǒu yǒng zhī,fāng bù fù shàng yì。jīn yǔ ěr yuē,yù dí zé gǔ yǒng qián jìn,wú dé tuì suō qūn xún。zài lù zé kè shǒu jié zhì,wú dé qīn lüè hé jià,lüè qǔ mín cái,yín luàn fù nǚ,fán zài cǐ lèi,yǒu yī fàn zhě,zhǎn shǒu shì zhòng。qí fèn yǒng kè dí zhě,zòu gōng zhī rì,zhòng shǎng zhòng yòng,jué bù xū shì。zì gōu zhī hòu,gè yí zūn shǒu,wú qǔ zuì yān。" lìng bì,sān jūn sù rán。nǎi qiǎn xiān fēng qián xíng,bīng fēn sān duì,zì jiāng zhōng jūn,dū qián hòu èr duì,yī qí jìn fā。guǒ shì jīng qí bì rì,jīn gǔ xuān tiān,táng táng dà guó,wēi fēng lǐn lǐn,qì xiàng dāng shí。yǒu shī wèi zhèng:

 钟离自别朝臣,点齐车仗粮草兵甲,一一齐备,乃传令三军曰:“自古中华居内,以制夷狄;夷狄居外,以事中华。未闻夷狄逞强,侵侮中国者也。大汉开基以来,四海永清。蛮夷效顺。今者吐蕃小丑,侵犯边疆,九庙震惊,社稷摇动,正臣子竭忠之日,军士用力之秋。明天子以大将嘱我,统尔三军,尔三军之士,宜各有勇知,方不负上意。今与尔约,遇敌则鼓勇前进,毋得退缩逡巡。在路则恪守节制,毋得侵掠禾稼,掠取民财,淫乱妇女,凡在此类,有一犯 者,斩首示众。其奋勇克敌者,奏功之日,重赏重用,决不虚示。自钩之后,各宜遵守,毋取罪焉。”令毕,三军肃然。乃遣先锋前行,兵分三队,自将中军,督前后二队,一齐进发。果是旌旗蔽日,金鼓喧天,堂堂大国,威风凛凛,气象当时。有诗为证:

  jiāng jūn xī fá zhèn yún gāo,qì zhuàng hóng ní yào jǐn páo

 将军西伐阵云高,气壮虹霓耀锦袍;
  fēng dòng jiǎo gōng míng sài wài,gōng chéng dān zhào chū chóng xiāo。

 风动角弓鸣塞外,功成丹诏出重霄。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章