中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

钟山(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  钟山拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

zhōng shān

钟山

   zhōng shān shàng yǒu yún qì,fú fú rǎn rǎn,hóng zǐ jiān zhī,rén yán wáng qì,lóng tuì cáng yān。gāo huáng dì yǔ liú chéng yìxú zhōng shāntāng dōng ōu dìng qǐn xué,gè zhì qí chù,cáng xiù zhōng。sān rén hé,xué suì dìng。mén zuǒ yǒu sūn quán mù,qǐng xǐ。tài zǔ yuē:" sūn quán yì shì hǎo hàn zi,liú tā shǒu mén。" jí kāi cáng,xià wèi liáng zhì gōng hé shàng tǎ。

  钟山上有云气,浮浮冉冉,红紫间之,人言王气,龙蜕藏焉。高皇帝与刘诚意、徐中山、汤东瓯定寝穴,各志其处,藏袖中。三人合,穴遂定。门左有孙权墓,请徙。太祖曰:“孙权亦是好汉子,留他守门。”及开藏,下为梁志公和尚塔。

   zhēn shēn bù huài,zhǐ zhǎo rào shēn shù zā。jūn shì niǎn zhī,bù qǐ。tài zǔ qīn lǐ zhī,xǔ yǐ jīn guān yín guǒ,zhuāng tián sān bǎi liù shí,fèng xiāng huǒ,yú líng gǔ sì tǎ zhī。jīn sì sēng shù qiān rén,rì shí yī zhuāng tián yān。líng qǐn dìng,bì wài xiàn,rén bù jí zhī。suǒ jiàn zhě,mén sānxiǎng diàn yīqǐn diàn yī,hòu shān cāng mǎng ér yǐ。rén wǔ qī yuè,zhū zhào xuān bù tài cháng,zhōng yuán jì qī,dài guān zhī。xiǎng diàn shēn mù,nuǎn gé qù diàn sān chǐ,huáng lóng màn màn zhī。liè èr jiāo yǐ,rù yǐ huáng jǐn,kǒng què líng zhī zhèng miàn lóng,shén huá zhòng。xí dì yǐ zhān,zǒu qí shàng bì qù xì qīng zhǐ。shāo hāi,nèi shì zhé chì yuē:" mò jīng jià!"

  真身不坏,指爪绕身数匝。军士辇之,不起。太祖亲礼之,许以金棺银椁,庄田三百六十,奉香火,舁灵谷寺塔之。今寺僧数千人,日食一庄田焉。陵寝定,闭外羡,人不及知。所见者,门三、飨殿一、寝殿一,后山苍莽而已。壬午七月,朱兆宣簿太常,中元祭期,岱观之。飨殿深穆,暖阁去殿三尺,黄龙幔幔之。列二交椅,褥以黄锦,孔雀翎织正面龙,甚华重。席地以毡,走其上必去舄轻趾。稍咳,内侍辄叱曰:“莫惊驾!”

   jìn gé xià yī zuò,shāo qián,wèi gōng fēi,shì chéng zǔ shēng mǔ。chéng zǔ shēng,xiào cí huáng hòu rèn wèi jǐ zi,shì shén mì。zài xià,dōng xī liè sì shí liù xí,huò zuò huò fǒu。jì pǐn jí jiǎn lòu。zhū hóng mù guǐmù húmù jiǔ zūn,shén cū piáo。guǐ zhōng ròu zhǐ sān piàn,fěn yī jiá,shǔ shù lì,dōng guā tāng yī ōu ér yǐ。nuǎn gé shàng yī jǐ,chén tóng lú yīxiǎo zhù píng èrbēi quān èr xià yī dà jǐ,chén tài láo yīshǎo láo yī ér yǐ。tā jì huò bù tóng,dài suǒ jiàn rú shì。xiān jì yī rì,tài cháng guān shǔ kāi xī shēng suǒ zhōng mén,dǎo yǐ gǔ yuè qí zhì,niú yáng zì chū,lóng fú gài zhī。zhì zǎi gē suǒ,yǐ sì suǒ fù niú tí。tài cháng guān shǔ zhì,niú zhèng miàn lì,tài cháng guān shǔ cháo shēng yī,yī wèi qǐ,ér niú tóu yǐ rù xún suǒ。xún yǐ,yú zhì xiǎng diàn。cì rì wǔ gǔ,wèi guó zhì,zhǔ sì,tài cháng guān shǔ bù suí bān,shì lì xiǎng diàn shàng。sì bì,niú yáng yǐ chòu fǔ bù kān wén yǐ。píng cháng rì jìn èr shàn,yì wèi guó péi sì,rì bì zhì yún。

  近阁下一座,稍前,为碽妃,是成祖生母。成祖生,孝慈皇后妊为己子,事甚秘。再下,东西列四十六席,或坐或否。祭品极简陋。朱红木簋、木壶、木酒樽,甚粗朴。簋中肉止三片,粉一铗,黍数粒,东瓜汤一瓯而已。暖阁上一几,陈铜炉一、小筯瓶二、杯棬二;下一大几,陈太牢一、少牢一而已。他祭或不同,岱所见如是。先祭一日,太常官属开牺牲所中门,导以鼓乐旗帜,牛羊自出,龙袱盖之。至宰割所,以四索缚牛蹄。太常官属至,牛正面立,太常官属朝牲揖,揖未起,而牛头已入燖所。燖已,舁至飨殿。次日五鼓,魏国至,主祀,太常官属不随班,侍立飨殿上。祀毕,牛羊已臭腐不堪闻矣。平常日进二膳,亦魏国陪祀,日必至云。

   wù yín,dài yù jiù fēng sì。yǒu yán xiào líng shàng hēi qì yī gǔ,chōng rù niú dòu,bǎi yǒu yú rì yǐ。dài yè qǐ shì,jiàn zhī。zì shì liú zéi chāng jué,chǔ chù gào jǐng。rén wǔ,zhū chéng guó yǔ wáng yīng huá fèng chì xiū líng,mù kū sān bǎi nián zhě jǐn chū wèi xīn,fā gēn,suì qí xià shù zhàng,shí zhě wèi shāng dì màixiè wáng qì,jīn guǒ yǒu jiǎ shēn zhī biàn,zé cùn zhǎn yīng huá yì bù zú shú yě。xiào líng yù shí èr bǎi bā shí èr nián,jīn suì qīng míng,nǎi suì bù dé yī yú mài fàn,sī zhī yuán yàn。

  戊寅,岱寓鹫峰寺。有言孝陵上黑气一股,冲入牛斗,百有余日矣。岱夜起视,见之。自是流贼猖獗,处处告警。壬午,朱成国与王应华奉敕修陵,木枯三百年者尽出为薪,发根,隧其下数丈,识者为伤地脉、泄王气,今果有甲申之变,则寸斩应华亦不足赎也。孝陵玉石二百八十二年,今岁清明,乃遂不得一盂麦饭,思之猿咽。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章