中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

硚园(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  硚园拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

qiáo yuán

硚园

   qiáo yuán,shuǐ pán jù zhī,ér dé shuǐ zhī yòng,yòu ān dùn zhī ruò wú shuǐ zhě。shòu huā táng,jiè yǐ dī,yǐ xiǎo méi shān,yǐ tiān wèn tái,yǐ zhú jìng,zé qū ér zhǎng,zé shuǐ zhī。nèi zhái,gé yǐ xiá shuǎng xuān,yǐ hān shù,yǐ cháng láng,yǐ xiǎo qǔ qiáo,yǐ dōng lí,zé shēn ér suì,zé shuǐ zhī。lín chí,jié yǐ lú xiāng tíngméi huā chán,zé jìng ér yuǎn,zé shuǐ zhī。yuán chéng,hù yǐ zhēn liù jū,yǐ wú lòu ān,yǐ cài yuán,yǐ lín jū xiǎo hù,zé bì ér ān,zé shuǐ zhī yòng jìn。ér shuǐ zhī yì sè,zhǐ guī hū páng gōng chí zhī shuǐ。páng gōng chí,rù qì wǒ qǔ,yī yì xiàng yuán,mù bù tā zhǔ,cháng bù tā huí,kǒu bù tā nuò,lóng shān kuí ní,sān zhé jiù zhī,ér shuǐ bù zhī gù。rén chēng qiáo yuán néng yòng shuǐ,ér zú dé shuǐ lì yān。dà fù zài yuē,yuán jí huá rù。yǒu èr lǎo pán xuán qí zhōng,yī lǎo yuē:" jìng shì péng lái làng yuàn le yě!" yī lǎo fú zhī yuē:" gè biān nà yǒu zhè yàng!"

  硚园,水盘据之,而得水之用,又安顿之若无水者。寿花堂,界以堤,以小眉山,以天问台,以竹径,则曲而长,则水之。内宅,隔以霞爽轩,以酣漱,以长廊,以小曲桥,以东篱,则深而邃,则水之。临池,截以鲈香亭、梅花禅,则静而远,则水之。缘城,护以贞六居,以无漏庵,以菜园,以邻居小户,则閟而安,则水之用尽。而水之意色,指归乎庞公池之水。庞公池,入弃我取,一意向园,目不他瞩,肠不他回,口不他诺,龙山夔蚭,三折就之,而水不之顾。人称硚园能用水,而卒得水力焉。大父在曰,园极华缛。有二老盘旋其中,一老曰:“竟是蓬莱阆苑了也!”一老咈之曰:“个边那有这样!”

   fēng mén hé dàng tiān qǐ rén xū liù yuè èr shí sì rì,ǒu zhì sū zhōu,jiàn shì nǚ qīng chéng ér chū,bì jí yú fēng mén wài zhī hé huā dàng。lóu chuán huà fǎng zhì yú chā xiǎo tǐng,gù mì yī kōng。yuǎn fāng yóu kè,yǒu chí shù wàn qián wú suǒ de zhōu,yǐ xuán àn shàng zhě。

  葑门荷宕天启壬戌六月二十四日,偶至苏州,见士女倾城而出,毕集于葑门外之荷花宕。楼船画舫至鱼艖小艇,雇觅一空。远方游客,有持数万钱无所得舟,蚁旋岸上者。

   yú yí zhōu wǎng guān,yī wú suǒ jiàn。dàng zhōng yǐ dà chuán wèi jīng,xiǎo chuán wèi wěi,yóu yě zǐ dì,qīng zhōu gǔ chuī,wǎng lái rú suō。zhōu zhōng lì rén jiē qiàn zhuāng dàn fú,mó jiān cù xì,hàn tòu zhòng shā。zhōu jí zhī shèng yǐ jǐ,gǔ chuī zhī shèng yǐ jí,nán nǚ zhī shèng yǐ hùn,xiāo shǔ tán shuò,mí fèi zhōng rì ér yǐ。hé huā dàng jīng suì wú rén jī,shì rì,shì nǚ yǐ xié sǎ bù zhì wéi chǐ。yuán shí gōng yuē:" qí nán nǚ zhī zá,càn làn zhī jǐng,bù kě míng zhuàng。dà yuē lù wéi zé qiān huā jìng xiào,jǔ mèi zé luàn yún chū xiá,huī shàn zé xīng liú yuè yìng,wén gē zé léi gǔn tāo qū。" gài hèn hǔ qiū zhōng qiū yè zhī mó hu duǒ shǎn,tè zhì shì rì ér míng bái zhāo zhù zhī yě。

  余移舟往观,一无所见。宕中以大船为经,小船为纬,游冶子弟,轻舟鼓吹,往来如梭。舟中丽人皆倩妆淡服,摩肩簇舄,汗透重纱。舟楫之胜以挤,鼓吹之胜以集,男女之胜以溷,歊暑燂烁,靡沸终日而已。荷花宕经岁无人迹,是日,士女以鞋靸不至为耻。袁石公曰:“其男女之杂,灿烂之景,不可名状。大约露帏则千花竞笑,举袂则乱云出峡,挥扇则星流月映,闻歌则雷辊涛趋。”盖恨虎丘中秋夜之模糊躲闪,特至是日而明白昭著之也。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章