中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

越俗扫墓(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  越俗扫墓拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

yuè sú sǎo mù

越俗扫墓

   yuè sú sǎo mù,nán nǚ xuàn fú jìng zhuāng,huà chuán xiāo gǔ,rú háng zhōu rén yóu hú,hòu rén báo guǐ,shuài yǐ wéi cháng。èr shí nián qián,zhōng rén zhī jiā shàng yòng píng shuǐ wū zé chuán,nán nǚ fēn liǎng jié zuò,bù zuò chuán,bù gǔ chuī。xiān bèi xuè zhī yuē:" yǐ jié shàng wén liǎng jié zhī yì。" hòu jiàn huá mí,suī jiān mén xiǎo hù,nán nǚ bì yòng liǎng zuò chuán,bì jīn,bì gǔ chuī,bì huān hū chàng yǐn。xià wǔ bì jiù qí lù zhī suǒ jìn,yóu ān táng sì yuàn jí shì fū jiā huā yuán。gǔ chuī jìn chéng,bì chuī hǎi dōng qīngdú xíng qiān lǐ,luó gǔ cuò zá。jiǔ tú zhān zuì,bì àn zé xiāo háo,chàng wú zì qū,huò zhōu zhōng rǎng bì,yǔ chái liè sī dǎ。zì èr yuè shuò zhì xià zhì,tián chéng yì guó,rì rì rú zhī。yǐ yǒu fāng bīng,huà jiāng ér shǒu,suī yú chā líng dāo,shōu shí lüè jǐn。fén lǒng shù shí lǐ ér yáo,zǐ sūn shù rén tiāo yú ròu chǔ qián,tú bù wǎng fǎn zhī,fù nǚ bù dé chū chéng zhě sān suì yǐ。

  越俗扫墓,男女袨服靓妆,画船箫鼓,如杭州人游湖,厚人薄鬼,率以为常。二十年前,中人之家尚用平水屋帻船,男女分两截坐,不坐船,不鼓吹。先辈谑之曰:“以结上文两节之意。”后渐华靡,虽监门小户,男女必用两坐船,必巾,必鼓吹,必欢呼畅饮。下午必就其路之所近,游庵堂寺院及士夫家花园。鼓吹近城,必吹《海东青》、《独行千里》,锣鼓错杂。酒徒沾醉,必岸帻嚣嚎,唱无字曲,或舟中攘臂,与侪列厮打。自二月朔至夏至,填城溢国,日日如之。乙酉方兵,划江而守,虽鱼艖菱舠,收拾略尽。坟垅数十里而遥,子孙数人挑鱼肉楮钱,徒步往返之,妇女不得出城者三岁矣。

   xiāo suǒ qī liáng,yì wù jí bì fǎn zhī yī。

  萧索凄凉,亦物极必反之一。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章