中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

木犹龙(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  木犹龙拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

mù yóu lóng

木犹龙

   mù lóng chū liáo hǎi,wèi fēng tāo shù jī,xíng rú jù làng tiào cù,biàn tǐ duō zhe bō wén,cháng kāi píng wáng dé zhī liáo dōng,niǎn zhì jīng。kāi píng dì huǐ,wèi mù lóng tàn yǐ。jí fā wǎ lì,jiàn mù lóng mái rù dì shù chǐ,huǒ bù jí,jīng yì zhī,suì hū wèi lóng。bù zhī hé yuán chū yì yú shì,xiān jūn zǐ yǐ xī gōng shí qī zhǐ shòu zhī,jìn lǔ xiàn wáng,wù shū" mù lóng" fàn huì,jùn cí zhī,suì liú zhǎng shǐ shǔ zhōng。xiān jūn zǐ qì shì,yú zài guī,chuán wèi shì bǎo。dīng chǒu shī shè,kěn míng gōng rén cì zhī míng,bìng fù xiǎo yán yǒng zhī。zhōu mò nóng zì yǐ" mù yóu lóng",ní hóng bǎo zì yǐ" mù yù lóng",qí shì péi zì yǐ" hǎi chá",wáng shì měi zì yǐ" chá làng",zhāng yì rú zì yǐ" lù chá",shī suì yíng zhì。mù lóng tǐ féi chī,zhòng qiān yú jīn,zì liáo zhī jīngzhī yǎnzhī jì,yóu lù。jì zhī háng,yóu shuǐ。háng zhī jiāngzhī xiāo shānzhī shān yīnzhī yú shě,shuǐ lù cuò。qián hòu fèi zhì bǎi jīn,suǒ yì jià bù yǔ yān。wū hū,mù lóng kě wèi yù yǐ!

  木龙出辽海,为风涛漱击,形如巨浪跳蹴,遍体多著波纹,常开平王得之辽东,辇至京。开平第毁,谓木龙炭矣。及发瓦砾,见木龙埋入地数尺,火不及,惊异之,遂呼为龙。不知何缘出易于市,先君子以犀觥十七只售之,进鲁献王,误书“木龙”犯讳,峻辞之,遂留长史署中。先君子弃世,余载归,传为世宝。丁丑诗社,恳名公人赐之名,并赋小言咏之。周墨农字以“木犹龙”,倪鸿宝字以“木寓龙”,祁世培字以“海槎”,王士美字以“槎浪”,张毅儒字以“陆槎”,诗遂盈帙。木龙体肥痴,重千余斤,自辽之京、之兖、之济,由陆。济之杭,由水。杭之江、之萧山、之山阴、之余舍,水陆错。前后费至百金,所易价不与焉。呜呼,木龙可谓遇矣!

   yú mó qí lóng nǎo chǐ mù,lēi míng zhì zhī,yuē:" yè hè fēng léi,qiān chá huà shí hǎi lì shān bēng,yān yún miè méi wèi yǒu lóng yān,hū zhī huò chū。" yòu yuē:" rǎo lóng zhāng zi,chǐ mù shū míng hé yǐ shì zhī?qiū tāo xià yún。"

  余磨其龙脑尺木,勒铭志之,曰:“夜壑风雷,骞槎化石;海立山崩,烟云灭没;谓有龙焉,呼之或出。”又曰:“扰龙张子,尺木书铭;何以似之?秋涛夏云。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章