中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

天砚(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  天砚拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

tiān yàn

天砚

   shào nián shì yàn,bù dé yàn chǒu。huī zhōu wāng yàn bó zhì,yǐ gǔ kuǎn fèi yàn,lì dé zhòng jià,yuè zhōng cáng shí jù jǐn。yuè yàn duō,yàn lǐ chū。céng tuō yǒu rén qín yī shēng wèi yú mì shí,biàn chéng zhōng wú yǒu。shān yīn yù zhōng dà dào chū yī shí,pú ěr,suǒ yín èr jīn。yú shì wǎng wǔ lín,yī shēng zào cì bù néng biàn,chí shì yàn kè。yàn kè zhǐ shí zhōng bái yǎn yuē:" huáng yá chòu kǒu,kān liú zhī zhuō。" zhuàn yī shēng huán dào。yàn kè yè yǐ sān shí jīn jué qù。mìng yàn bó zhì yì tiān yàn,shàng wǔ xiǎo xīng yī dà xīng,pǔ yuē" wǔ xīng gǒng yuè"。yàn kè kǒng yī shēng jiàn,chǎn qù dà xiǎo èr xīng,zhǐ liú sān xiǎo xīng。yī shēng zhī zhī,dà ào hèn,xiàng yú yán。yú xiào yuē:" yóu zǐ bǐ ér。" jí wǎng suǒ kàn。yàn kè pěng chū,chì bǐ mǎ gān,sū rùn rú yù,bèi yǐn bái sī lèi mǎ nǎo,zhǐ luó xì zhuàn,miàn sān xīng fén qǐ rú nǔ yǎn,zhuó mò wú shēng ér mò chén yān qǐ,yī shēng chī chì,kǒu zhāng ér bù néng xī。yàn kè shǔ yú míng,míng yuē:" nǚ wā liàn tiān,bù fēn yù shí áo xuè lú huī,pēng xiá zhù rì xīng hé hùn rǎo,cān héng jī xī。"

  少年视砚,不得砚丑。徽州汪砚伯至,以古款废砚,立得重价,越中藏石俱尽。阅砚多,砚理出。曾托友人秦一生为余觅石,遍城中无有。山阴狱中大盗出一石,璞耳,索银二斤。余适往武林,一生造次不能辨,持示燕客。燕客指石中白眼曰:“黄牙臭口,堪留支桌。”赚一生还盗。燕客夜以三十金攫去。命砚伯制一天砚,上五小星一大星,谱曰“五星拱月”。燕客恐一生见,铲去大小二星,止留三小星。一生知之,大懊恨,向余言。余笑曰:“犹子比儿。”亟往索看。燕客捧出,赤比马肝,酥润如玉,背隐白丝类玛瑙,指螺细篆,面三星坟起如弩眼,着墨无声而墨沉烟起,一生痴瘛,口张而不能翕。燕客属余铭,铭曰:“女娲炼天,不分玉石;鳌血芦灰,烹霞铸日;星河溷扰,参横箕翕。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章