中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

孔庙桧(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  孔庙桧拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

kǒng miào guì

孔庙桧

   jǐ sì,zhì qū fù yè kǒng miào,mǎi mén zhě mén yǐ rù。gōng qiáng shàng yǒu lóu sǒng chū,biǎn yuē" liáng shān bó zhù yīng tái dú shū chù",hài yì zhī。jìn yí mén,kàn kǒng zǐ shǒu zhí guì。guì lì zhōuqínhàn jìn jǐ qiān nián,zhì jìn huái dì yǒng jiā sān nián ér kū。kū sān bǎi yǒu jiǔ nián,zǐ sūn shǒu zhī bù huǐ,zhì suí gōng dì yì níng yuán nián fù shēng。shēng wǔ shí yī nián,zhì táng gāo zōng gān fēng sān nián zài kū。kū sān bǎi qī shí yǒu sì nián,zhì sòng rén zōng kāng dìng yuán nián zài róng。zhì jīn xuān zōng zhēn yòu sān nián lí yú bīng huǒ,zhī yè jù fén,jǐn cún qí gàn,gāo èr zhàng yǒu qí。hòu bā shí yī nián,yuán shì zǔ sān shí yī nián zài fā。

  己巳,至曲阜谒孔庙,买门者门以入。宫墙上有楼耸出,匾曰“梁山伯祝英台读书处”,骇异之。进仪门,看孔子手植桧。桧历周、秦、汉晋几千年,至晋怀帝永嘉三年而枯。枯三百有九年,子孙守之不毁,至隋恭帝义宁元年复生。生五十一年,至唐高宗乾封三年再枯。枯三百七十有四年,至宋仁宗康定元年再荣。至金宣宗贞祐三年罹于兵火,枝叶俱焚,仅存其干,高二丈有奇。后八十一年,元世祖三十一年再发。

   zhì hóng wǔ èr shí èr nián jǐ sì,fā shù zhī,wěng yù hòu shí yú nián yòu luò。mó qí gàn,huá zé jiān rùn,wén jiē zuǒ niǔ,kòu zhī zuò jīn shí shēng。kǒng shì zǐ sūn héng shì qí róng kū,yǐ zhàn shì yùn yān。zài jìn yī dà tíng,wò yī bēi,shū" xìng tán" èr zì,dǎng yīng bǐ yě。tíng jiè yī qiáo,zhūsì shuǐ huì cǐ。guò qiáo,rù dà diàn,diàn zhuàng lì,xuān shèng jí sì pèishí zhé jù sù xiàng miǎn liú。àn shàng liè tóng dǐng sānyī xīyī xiàngyī bì xié,kuǎn zhì qiú gǔ,hún shēn fěi cuì,yǐ dīng dīng àn shàng。jiē xià shù lì dài dì wáng bēi jì,dú yuán bēi gāo dà,yòng fēng mó tóng bì xì,gāo zhàng yú。zuǒ diàn sān yíng,guī mó lüè xiǎo,wèi kǒng shì jiā miào。dōng xī liǎng bì,yòng xiǎo mù biǎn shū lì dài dì wáng jì wén。xī bì zhī yú,gāo huáng dì diàn yān。miào zhōng fán míng cháo fēng hào,jù zhì bù yòng,zǒng yǐ jiàn qí dà yě。kǒng jiā rén yuē:" tiān xià zhǐ sān jiā rén jiā: wǒ jiā yǔ jiāng xī zhāngfèng yáng zhū ér yǐ。jiāng xī zhāng,dào shì qì fèng yáng zhū,bào fā rén jiā,xiǎo jiā qì。"

  至洪武二十二年己巳,发数枝,蓊郁;后十余年又落。摩其干,滑泽坚润,纹皆左纽,扣之作金石声。孔氏子孙恒视其荣枯,以占世运焉。再进一大亭,卧一碑,书“杏坛”二字,党英笔也。亭界一桥,洙、泗水汇此。过桥,入大殿,殿壮丽,宣圣及四配、十哲俱塑像冕旒。案上列铜鼎三、一牺、一象、一辟邪,款制遒古,浑身翡翠,以钉钉案上。阶下竖历代帝王碑记,独元碑高大,用风磨铜赑屭,高丈余。左殿三楹,规模略小,为孔氏家庙。东西两壁,用小木匾书历代帝王祭文。西壁之隅,高皇帝殿焉。庙中凡明朝封号,俱置不用,总以见其大也。孔家人曰:“天下只三家人家:我家与江西张、凤阳朱而已。江西张,道士气;凤阳朱,暴发人家,小家气。”



本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章