中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

梅花书屋(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  梅花书屋拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

méi huā shū wū

梅花书屋

   gāi è lóu hòu lǎo wū qīng pǐ,yú zhù jī sì chǐ,zào shū wū yī dà jiān。páng guǎng ěr shì rú shā chú,shè wò tà。qián hòu kòng dì,hòu qiáng tán qí zhǐ,xī guā ráng dà mǔ dān sān zhū,huā chū qiáng shàng,suì mǎn sān bǎi yú duǒ。tán qián xī fǔ èr shù,huā shí jī sān chǐ xiāng xuě。qián sì bì shāo gāo,duì miàn qì shí tái,chā tài hú shí shù fēng。xī xī méi gǔ gǔ jìn,diān chá shù jīng,wǔ mèi qí páng。méi gēn zhǒng xī fān lián,chán rào rú yīng luò。chuāng wài zhú péng,mì bǎo xiāng gài zhī。jiē xià cuì cǎo shēn sān chǐ,qiū hǎi táng shū shū zá rù。qián hòu míng chuāng,bǎo xiāng xī fǔ,jiàn zuò lǜ àn。yú zuò wò qí zhōng,fēi gāo liú jiā kè,bù dé zhé rù。mù ní yū" qīng bì",yòu yǐ" yún lín mì gé" míng zhī。

  陔萼楼后老屋倾圮,余筑基四尺,造书屋一大间。旁广耳室如纱幮,设卧榻。前后空地,后墙坛其趾,西瓜瓤大牡丹三株,花出墙上,岁满三百余朵。坛前西府二树,花时积三尺香雪。前四壁稍高,对面砌石台,插太湖石数峰。西溪梅骨古劲,滇茶数茎,妩媚其旁。梅根种西番莲,缠绕如缨络。窗外竹棚,密宝襄盖之。阶下翠草深三尺,秋海棠疏疏杂入。前后明窗,宝襄西府,渐作绿暗。余坐卧其中,非高流佳客,不得辄入。慕倪迂“清閟”,又以“云林秘阁”名之。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章