中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

三世藏书(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  三世藏书拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

sān shì cáng shū

三世藏书

   yú jiā sān shì jī shū sān wàn yú juǎn。dà fù zhào yú yuē:" zhū sūn zhōng wéi ěr hǎo shū,ěr yào kàn zhě,suí yì xié qù" yú jiǎn tài púwén gōng dà fù dān qiān suǒ jí yǒu shǒu zé zhě cún yān,huì yǐ qǐng,dà fù xǐ,mìng yú qù,yuē èr qiān yú juǎn。tiān qǐ yǐ chǒu,dà fù qù shì,yú shì wǎng wǔ lín,fù shū jí zhū dìmén kèjiàng zhǐzāng huòcháo bì bèi luàn qǔ zhī,sān dài yí shū yī rì jǐn shī。yú zì chuí tiáo jù shū sì shí nián,bù xià sān wàn juǎn。yǐ yǒu bì bīng rù shàn,lüè xié shù lù suí háng,ér suǒ cún zhě,wèi fāng bīng suǒ jù,rì liè yǐ chuī yān,bìng yú zhì jiāng gān,jí jiǎ nèi,dǎng jiàn dàn,sì shí nián suǒ jī,yì yī rì jǐn shī。cǐ wú jiā shū yùn,yì fù shuí yóu!yú yīn tàn gǔ jīn cáng shū zhī fù,wú guò suítáng。suí jiā zé diàn fēn sān pǐn,yǒu hóng liú lígàn liú líqī zhóu zhī yì。diàn chuí jǐn màn,rào kè fēi xiān。dì xìng shū shì,jiàn àn jī,zé fēi xiān shōu màn ér shàng,chú fēi zì qǐ dì chū,bì rú chū。suí zhī shū jì sān shí qī wàn juǎn。táng qiān nèi kù shū yú dōng gōng lì zhèng diàn,zhì xiū wénzhù zuò liǎng yuàn xué shì,dé tōng jí chū rù。tài fǔ yuè gěi shǔ dōu má zhǐ wǔ qiān fān,jì gěi shàng gǔ mò sān bǎi sān shí liù wán,suì gěi hé jiānjǐng chéngqīng hébó píng sì jùn tù qiān wǔ bǎi pí wèi bǐ,yǐ jiǎyǐbǐngdīng wèi cì。táng zhī shū jì èr shí wàn bā qiān juǎn。wǒ míng zhōng mì shū bù kě shèng jì,jí yǒng lè dà diǎn yī shū,yì duī jī shù kù yān。yú shū zhí jiǔ niú yī máo ěr,hé zú shù zāi!

  余家三世积书三万余卷。大父诏余曰:“诸孙中惟尔好书,尔要看者,随意携去”余简太仆、文恭大父丹铅所及有手泽者存焉,汇以请,大父喜,命舁去,约二千余卷。天启乙丑,大父去世,余适往武林,父叔及诸弟、门客、匠指、臧获、巢婢辈乱取之,三代遗书一日尽失。余自垂髫聚书四十年,不下三万卷。乙酉避兵入剡,略携数簏随行,而所存者,为方兵所据,日裂以吹烟,并舁至江干,籍甲内,挡箭弹,四十年所积,亦一日尽失。此吾家书运,亦复谁尤!余因叹古今藏书之富,无过隋、唐。隋嘉则殿分三品,有红琉璃、绀琉璃、漆轴之异。殿垂锦幔,绕刻飞仙。帝幸书室,践暗机,则飞仙收幔而上,橱扉自启;帝出,闭如初。隋之书计三十七万卷。唐迁内库书于东宫丽正殿,置修文、著作两院学士,得通籍出入。太府月给蜀都麻纸五千番,季给上谷墨三百三十六丸,岁给河间、景城、清河、博平四郡兔千五百皮为笔,以甲、乙、丙、丁为次。唐之书计二十万八千卷。我明中秘书不可胜计,即《永乐大典》一书,亦堆积数库焉。余书直九牛一毛耳,何足数哉!本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章