中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

丝社(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  丝社拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

sī shè

丝社

   yuè zhōng qín kè bù mǎn wǔ liù rén,jīng nián bù shì cāo màn,qín ān dé jiā?yú jié sī shè,yuè bì sān huì zhī。yǒu xiǎo xí yuē:" zhōng láng yīn pǐ,qīng xī nòng sān zài nǎi chéng hè lìng shén jiāo,guǎng líng sàn qiān nián bù jué。qì yóu shén yǐ hé dào,rén yì xué ér nán jīng。xìng shēng yán hè zhī xiāng,gòng zhì sī tóng zhī yǎ。qīng quán pán shí,yuán qín gē shuǐ xiān zhī cāo,biàn zú yí qíng jiàn xiǎng sōng fēng,sān zhě jiē zì rán zhī shēng,zhèng xū lèi jù。xié wǒ tóng zhì,ài lì qín méng,yuē yǒu cháng qī,níng xū fāng rì。zá sī hé zhú,yòng yǐ gǔ chuī qīng yīn dòng cāo míng xián,zì lìng zhòng shān jiē xiǎng。fēi guān xiá lǐ,bù zài zhǐ tou,dōng pō lǎo fāng shì jiě rén dàn shí qín zhōng,wú láo xián shàng,yuán liàng bèi zhèng kān jiā lǚ。jì diào shāng jiǎo,fān xìn ròu bù rú sī xié chàng fēng shén,yǎ xiàn xīn shēng yú shǒu。cóng róng mì wán,mò lìng jiě huì yú huā nú yì àn pán huán,gǎn wèi juàn shēng yú gǔ lè。gòng lián tóng diào zhī yǒu shēng,yòng zhèn sī tán zhī shèng jǔ。"

  越中琴客不满五六人,经年不事操缦,琴安得佳?余结丝社,月必三会之。有小檄曰:“中郎音癖,《清溪弄》三载乃成;贺令神交,《广陵散》千年不绝。器由神以合道,人易学而难精。幸生岩壑之乡,共志丝桐之雅。清泉磐石,援琴歌《水仙》之操,便足怡情;涧响松风,三者皆自然之声,正须类聚。偕我同志,爱立琴盟,约有常期,宁虚芳日。杂丝和竹,用以鼓吹清音;动操鸣弦,自令众山皆响。非关匣里,不在指头,东坡老方是解人;但识琴中,无劳弦上,元亮辈正堪佳侣。既调商角,翻信肉不如丝;谐畅风神,雅羡心生于手。从容秘玩,莫令解秽于花奴;抑按盘桓,敢谓倦生于古乐。共怜同调之友声,用振丝坛之盛举。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章