中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

南镇祈梦(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  南镇祈梦拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

nán zhèn qí mèng

南镇祈梦

   wàn lì rén zǐ,yú nián shí liù,qí mèng yú nán zhèn mèng shén zhī qián,yīn zuò shū yuē:

  万历壬子,余年十六,祈梦于南镇梦神之前,因作疏曰:

  " yuán zì hùn dùn pǔ zhōng,bié kāi tiān dì huá xū guó lǐ,zǎo jiàn chūn qiū。mèng liǎng yíng,mèng chì xì,zhì rén bù wú mèng jiāo lù,mèng xuān miǎn,chī rén gǎn shuō。wéi qí wú xiǎng wú yīn,wèi cháng mèng chéng chē rù shǔ xué,dǎo jī dàn tiě chǔ fēi qí xiān zhī xiān jué,hé yǐ jiāng de wèi mèng guān qì,dé cái mèng huì shǐ,zhèng zài huǎng hū zhī jiāo,yǎn ruò shén míng zhī cì?mǒu yě kuí ní yǎn zhū,xuān zhù fán lóng,gù yǐng zì lián,jiāng shuí yǐ gào?wéi rén suǒ wán,wú hé yǐ kān!yī míng jīng rén,chì bì hè yé?jú cù yuán xià,nán kē yǐ yé?de shí zé jià,wèi shuǐ xióng yé?bàn tà qú chú,qī yuán dié yé?shén qí zhào wǒ,huò qǐn huò é wǒ dé xiān zhī,hé cóng hé qù。zé cǐ yī yáng zhī shǐ,yǐ qí liù mèng zhī zhèng。gōng míng zhì jí,yù sāo shǒu ér wèn tiān qí dǎo xīn jiān,gù jǔ tóu yǐ qiāng dì。

  “爰自混沌谱中,别开天地;华胥国里,早见春秋。梦两楹,梦赤舄,至人不无;梦蕉鹿,梦轩冕,痴人敢说。惟其无想无因,未尝梦乘车入鼠穴,捣齑啖铁杵;非其先知先觉,何以将得位梦棺器,得财梦秽矢,正在恍惚之交,俨若神明之赐?某也躨跜偃潴,轩翥樊笼,顾影自怜,将谁以告?为人所玩,吾何以堪!一鸣惊人,赤壁鹤耶?局促辕下,南柯蚁耶?得时则驾,渭水熊耶?半榻蘧除,漆园蝶耶?神其诏我,或寝或吪;我得先知,何从何去。择此一阳之始,以祈六梦之正。功名志急,欲搔首而问天;祈祷心坚,故举头以抢地。

   xuān yuán shì yuán mèng dǐng hú,yǐ zhī yī zì ér yǒu yī yàn lǐ wèi gōng shàng shū xī yuè,kě yún sān wèn ér sān bù líng。sù cǐ yǐ wén,wéi shén chuí jiàn。"

  轩辕氏圆梦鼎湖,已知一字而有一验;李卫公上书西岳,可云三问而三不灵。肃此以闻,惟神垂鉴。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章