中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

白洋湖(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  白洋湖拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

bái yáng hú

白洋湖

   gù shì sān jiāng kàn cháo,shí wú cháo kàn。wǔ hòu xuān chuán yuē:" jīn nián àn zhǎng cháo。"

  故事三江看潮,实无潮看。午后喧传曰:“今年暗涨潮。”

   suì suì rú zhī。nbsp gēng chén bā yuè,diào zhū héng yuè shǎo shī,zhì bái yáng,chén zhāng hóuqí shì péi tóng xí。hǎi táng shàng hū kàn cháo,yú chuán wǎng,zhāng hóushì péi zhǒng zhì。lì táng shàng,jiàn cháo tóu yī xiàn,cóng hǎi níng ér lái,zhí bèn táng shàng。shāo jìn,zé yǐn yǐn lòu bái,rú qū qiān bǎi qún xiǎo é,bāi yì jīng fēi。jiàn jìn pēn mò,bīng huā cù qǐ,rú bǎi wàn xuě shī bì jiāng ér xià,nù léi biān zhī,wàn shǒu zú zú,wú gǎn hòu xiān。zài jìn,zé jù fēng bī zhī,shì yù pāi àn ér shàng。kàn zhě pì yì,zǒu bì táng xià。cháo dào táng,jìn lì yī bó,shuǐ jī shè,jiàn qǐ shù zhàng,zhe miàn jiē shī。xuán juǎn ér yòu,guī shān yī dǎng,hōng nù fēi cháng,pào suì lóng qiū,bàn kōng xuě wǔ。kàn zhī jīng xuàn,zuò bàn rì,yán shǐ dìng。xiān bèi yán: zhè jiāng cháo tóu zì kānzhě liǎng shān shù jī ér qǐ。bái yáng zài liǎng shān wài,cháo tóu gèng dà,hé yé?

  岁岁如之。 庚辰八月,吊朱恒岳少师,至白洋,陈章侯、祁世培同席。海塘上呼看潮,余遄往,章侯、世培踵至。立塘上,见潮头一线,从海宁而来,直奔塘上。稍近,则隐隐露白,如驱千百群小鹅,擘翼惊飞。渐近喷沫,冰花蹴起,如百万雪狮蔽江而下,怒雷鞭之,万首镞镞,无敢后先。再近,则飓风逼之,势欲拍岸而上。看者辟易,走避塘下。潮到塘,尽力一礴,水击射,溅起数丈,著面皆湿。旋卷而右,龟山一挡,轰怒非常,炮碎龙湫,半空雪舞。看之惊眩,坐半日,颜始定。先辈言:浙江潮头自龛、赭两山漱激而起。白洋在两山外,潮头更大,何耶?本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章