中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

龙喷池(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  龙喷池拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

lóng pēn chí

龙喷池

   wò lóng xiāng shǒu yú yé xī,dà chí bǎi rèn chū qí hàn xià。liù shí nián nèi,líng gǔ qiān xǐ,shuǐ dào fēn liè。chóng zhēn jǐ mǎo,yú qǐng tài shǒu xí,juān jīn tǒu zhòng,cān chā qiān rén,huǐ wū sān shí yú jiān,kāi tǔ rǎng èr shí yú mǔ,pì chú wǎ lì chú huì qiān yǒu yú sōu,fú dào wān tíng,yǎn zhū chéng diàn,kè hái jiù guān。xī zhī rì bù tōng xiàn dào zhě,jīn kě sì xíng zhōu jí yǐ。xǐ ér míng zhī,míng yuē:" cù xǐng lí lóng,rú mèi sī jiē bù bì nì lín,fú qí gěng yē。zhū xù chéng hóng,xù shī rú mò。yè jìng shuǐ hán,hàn zhū rú yuè。fēng léi bī zhī,yáng qí gǔ liè。"

  卧龙骧首于耶溪,大池百仞出其颔下。六十年内,陵谷迁徙,水道分裂。崇祯己卯,余请太守檄,捐金紏众,参锸千人,毁屋三十余间,开土壤二十余亩,辟除瓦砾刍秽千有余艘,伏道蜿蜓,偃潴澄靛,克还旧观。昔之日不通线道者,今可肆行舟楫矣。喜而铭之,铭曰:“蹴醒骊龙,如寐斯揭;不避逆鳞,扶其鲠噎。潴蓄澄泓,煦湿濡沫。夜静水寒,颔珠如月。风雷逼之,扬鬐鼓鬣。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章