中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

天镜园(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  天镜园拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

tiān jìng yuán

天镜园

   tiān jìng yuán yù fú táng,gāo huái shēn zhú,yuè àn qiān céng,zuò duì lán dàng,yī hóng yàng zhī,shuǐ mù míng sè,yú niǎo zǎo xìng,lèi ruò chéng kōng。yú dú shū qí zhōng,pū miàn lín tóu,shòu yòng yī lǜ,yōu chuāng kāi juàn,zì jù bì xiān。měi suì chūn lǎo,pò táng sǔn bì dào cǐ。qīng dāo fēi chū,yá rén zé dǐng dà sǔn yī zhū zhì shuǐ miàn,hū yuán zhōng rén yuē:" lāo sǔn!" gǔ yì fēi qù。yuán dīng huà xiǎo zhōu shí zhī,xíng rú xiàng yá,bái rú xuě,nèn rú huā ǒu,tián rú zhè shuāng。zhǔ shí zhī,wú kě míng yán,dàn yǒu cán kuì。

  天镜园浴凫堂,高槐深竹,樾暗千层,坐对兰荡,一泓漾之,水木明瑟,鱼鸟藻荇,类若乘空。余读书其中,扑面临头,受用一绿,幽窗开卷,字俱碧鲜。每岁春老,破塘笋必道此。轻舠飞出,牙人择顶大笋一株掷水面,呼园中人曰:“捞笋!”鼓枻飞去。园丁划小舟拾之,形如象牙,白如雪,嫩如花藕,甜如蔗霜。煮食之,无可名言,但有惭愧。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章