中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

秦淮河房(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  秦淮河房拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

qín huái hé fáng

秦淮河房

   qín huái hé hé fáng,biàn yùbiàn jiāo jìbiàn yín yě,fáng zhí shén guì,ér yù zhī zhě wú xū rì。huà chuán xiāo gǔ,qù qù lái lái,zhōu zhé qí jiān。hé fáng zhī wài,jiā yǒu lù tái,zhū lán qǐ shū,zhú lián shā màn。xià yuè yù bà,lù tái zá zuò。liǎng àn shuǐ lóu zhōng,mò lì fēng qǐ dòng ér nǚ xiāng shén。nǚ gè tuán shàn qīng kù,huǎn bìn qīng jì,ruǎn mèi zhe rén。nián nián duān wǔ,jīng chéng shì nǚ tián yì,jìng kàn dēng chuán。hào shì zhě jí xiǎo péng chuán bǎi shén tǐng,péng shàng guà yáng jiǎo dēng rú lián zhū,chuán shǒu wěi xiāng xián,yǒu lián zhì shí yú tǐng zhě。chuán rú zhú lóng huǒ shèn,qū qǔ lián quán,pán wěi xuán zhé,shuǐ huǒ jī shè。zhōu zhōng sǎn bó xīng náo,yàn gē xián guǎn,téng téng rú fèi。shì nǚ píng lán hōng xiào,shēng guāng líng luàn,ěr mù bù néng zì zhǔ。wǔ yè,qū juàn dēng cán,xīng xīng zì sàn。zhōng bó jìng yǒu qín huái hé dēng chuán fù,bèi jí xíng zhì。

  秦淮河河房,便寓、便交际、便淫冶,房值甚贵,而寓之者无虚日。画船萧鼓,去去来来,周折其间。河房之外,家有露台,朱栏绮疏,竹帘纱幔。夏月浴罢,露台杂坐。两岸水楼中,茉莉风起动儿女香甚。女各团扇轻绔,缓鬓倾髻,软媚着人。年年端午,京城士女填溢,竞看灯船。好事者集小篷船百什艇,篷上挂羊角灯如联珠,船首尾相衔,有连至十余艇者。船如烛龙火蜃,屈曲连蜷,蟠委旋折,水火激射。舟中鏾钹星铙,宴歌弦管,腾腾如沸。士女凭栏轰笑,声光凌乱,耳目不能自主。午夜,曲倦灯残,星星自散。钟伯敬有《秦淮河灯船赋》,备极形致。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章