中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

牛首山打猎(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  牛首山打猎拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

niú shǒu shān dǎ liè

牛首山打猎

   wù yín dōng,yú zài liú dū,tóng zú rén lóng píng hóu yǔ qí dì xūn wèishēng zhào xīn chéng,guì zhōu yáng ài shēng,yáng zhōu gù bù yíng,yú yǒu lǚ jí shìyáo jiǎn shū,jī shì wáng yuè shēnggù méidǒng báilǐ shíyáng néng,qǔ róng yī yī kè,bìng yī jī shì。

  戊寅冬,余在留都,同族人隆平侯与其弟勋卫、甥赵忻城,贵州杨爱生,扬州顾不盈,余友吕吉士、姚简叔,姬侍王月生、顾眉、董白、李十、杨能,取戎衣衣客,并衣姬侍。

   jī shì fú dà hóng jǐn hú qiàn jiàn yīzhāo jūn tào,chéng kuǎn duàn mǎ,gōu qīng qiāo,xiè hán lú,tǒng jiàn shǒu bǎi yú rén,qí zhì gùn bàng chēng shì,chū nán mén,xiào liè yú niú shǒu shān qián hòu,jí chí zhòu zòng sòng zhī lè。dé lù yījǐ sāntù sìzhì sānmāo lí qī。kàn jù yú xiàn huā yán,sù yú zǔ yíng。cì rì wǔ hòu liè guī,chū lù jǐ yǐ xiǎng shì,fù zòng yǐn yú lóng píng jiā。jiāng nán bù xiǎo liè jiào wéi hé shì,yú jiàn zhī tú huà xì jù,jīn shēn qīn wèi zhī,guǒ chēng xióng kuài。rán zì xū xūn qī háo yòu wèi zhī,hán suān bù bàn yě。

  姬侍服大红锦狐嵌箭衣、昭君套,乘款段马,鞲青骹,绁韩卢,统箭手百余人,旗帜棍棒称是,出南门,校猎于牛首山前后,极驰骤纵送之乐。得鹿一、麂三、兔四、雉三、猫狸七。看剧于献花岩,宿于祖茔。次日午后猎归,出鹿麂以飨士,复纵饮于隆平家。江南不晓猎较为何事,余见之图画戏剧,今身亲为之,果称雄快。然自须勋戚豪右为之,寒酸不办也。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章