中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

严助庙(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  严助庙拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

yán zhù miào

严助庙

   táo yàn sī tú miào,hàn kuài jī tài shǒu yán zhù miào yě。suì shàng yuán shè gōng,rèn shì zhě,jù zú móu zhī zhōng suì。fán shān wù cū cū hǔbàomí lùhuān zhū zhī lèi,hǎi wù è è jiāng túnhǎi mǎxún huángshā yú zhī lèi,lù wù chī chī zhū bì sān bǎi jīn,yáng bì èr bǎi jīn,yī rì yī huàn。jīéfúyā zhī shǔ,bù jí féi bù shàng gòng,shuǐ wù hā hā fán xiāyúxièbàng zhī lèi,wú bù xiān huó,yǔ wù xiǎn xiǎn kǒng quèbái xiánjǐn jībái yīng wǔ zhī shǔ,jí shēng gōng zhī,máo wù róng róng bái lùbái tùhuó diāo shǔ zhī shǔ,yì shēng gōng zhī,jì fēi dì mǐn xiān lì zhīyuán yǎnběi píng pó guǒshā guǒwén guān guǒ zhī lèifēi tiān táoméilǐxìngyáng méipí páyīng táo zhī shǔ,shōu cáng rú xīn xiéfēi zhì xióng zhǎngxīng chúnbào tāi zhī shǔfēi xìng jiǔ zuìmì jiàn zhī lèifēi lǐ yún nán mì jīé méi xuě qū zhī lèifēi xiǎng tiān huā lóng tíngdiāo lòu guā zǎoniǎn sù mǐ miàn zhī lèi zhī wù,wú bù jí。tíng shí zhī shèng,zì dì wáng zōng miào shè jì tán mén suǒ bù néng bǐ lóng zhě。shí sān rì,yǐ dà chuán èr shí sōu zài pán líng,yǐ tóng zǎi bàn gù shì,wú shén wén lǐ,yǐ duō wèi shèng。chéng zhōng jí cūn luò rén,shuǐ zhú lù bēn,suí lù dōu jié,zhuǎn zhé kàn zhī,wèi zhī" kàn dēng tóu"。wǔ yè,yè zài miào yǎn jù,lí yuán bì qiàn yuè zhōng shàng sān bān,huò gù zì wǔ lín zhě,chán tóu rì shù wàn qián。

  陶堰司徒庙,汉会稽太守严助庙也。岁上元设供,任事者,聚族谋之终岁。凡山物粗粗(虎、豹、麋鹿、獾猪之类),海物噩噩(江豚、海马、鲟黄、鲨鱼之类),陆物痴痴(猪必三百斤,羊必二百斤,一日一换。鸡、鹅、凫、鸭之属,不极肥不上贡),水物哈哈(凡虾、鱼、蟹、蚌之类,无不鲜活),羽物毨毨(孔雀、白鹇、锦鸡、白鹦鹉之属,即生供之),毛物毧毧(白鹿、白兔、活貂鼠之属,亦生供之),洎非地(闽鲜荔枝、圆眼、北苹婆果、沙果、文官果之类)、非天(桃、梅、李、杏、杨梅、枇杷、樱桃之属,收藏如新撷)、非制(熊掌、猩唇、豹胎之属)、非性(酒醉、蜜饯之类)、非理(云南蜜唧、峨眉雪蛆之类)、非想(天花龙蜓、雕镂瓜枣、捻塑米面之类)之物,无不集。庭实之盛,自帝王宗庙社稷坛亹所不能比隆者。十三日,以大船二十艘载盘軨,以童崽扮故事,无甚文理,以多为胜。城中及村落人,水逐陆奔,随路兜截,转折看之,谓之“看灯头”。五夜,夜在庙演剧,梨园必倩越中上三班,或雇自武林者,缠头日数万钱。

   chàng bó jiējīng chāi,yī lǎo zhě zuò tái xià,duì yuàn běn,yī zì tuō luò,qún qǐ zào zhī,yòu kāi chǎng zhòng zuò。yuè zhōng yǒu" quán bó jiē"" quán jīng chāi" zhī míng qǐ cǐ。tiān qǐ sān nián,yú xiōng dì xié nán yuàn wáng cénlǎo chuàn yáng sìxú mèng yǎyuán shè hé nán zhāng dà lái bèi wǎng guān zhī。dào miào cù shù,zhāng dà lái yǐ" yī dīng ní"" yī chuàn zhū" míng shì。qiú zhe zú,hún shēn xuán gǔn,yī sì zhān móu yǒu jiāotí duō yǒu xiànchuān chā yǒu kǒng zhě,rén rén jiào jué。jù zhì bàn,wáng cén fén lǐ sān niáng,yáng sì bàn huǒ gōng dòu lǎo,xú mèng yǎ bàn hóng yī sǎo,mǎ xiǎo qīng shí èr suì,bàn yǎo qí,chuàn mó fángpiē chísòng zichū liè sì chū。kē hùn qū bái,miào rù jīn suǐ,yòu fù jiào jué。suì jiě wéi guī。xì chǎng qì duó,luó bù dé xiǎng,dēng bù dé liàng。

  唱《伯喈》、《荆钗》,一老者坐台下,对院本,一字脱落,群起噪之,又开场重做。越中有“全伯喈”、“全荆钗”之名起此。天启三年,余兄弟携南院王岑、老串杨四、徐孟雅、圆社河南张大来辈往观之。到庙蹴术,张大来以“一丁泥”“一串珠”名世。球着足,浑身旋滚,一似粘麰有胶、提掇有线、穿插有孔者,人人叫绝。剧至半,王岑汾李三娘,杨四扮火工窦老,徐孟雅扮洪一嫂,马小卿十二岁,扮咬脐,串《磨房》、《撇池》、《送子》、《出猎》四出。科诨曲白,妙入筋髓,又复叫绝。遂解维归。戏场气夺,锣不得响,灯不得亮。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章