中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

方物(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  方物拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

fāng wù

方物

   yuè zhōng qīng chán,wú guò yú zhě,xǐ dàn fāng wù。běi jīng zé píng pó guǒhuáng lièmǎ yá sōng shān dōng zé yáng dù càiqiū bái líwén guān guǒtián zi fú jiàn zé fú júfú jú bǐngniú pí tánghóng fǔ rǔ jiāng xī zé qīng gēnfēng chéng pú shān xī zé tiān huā cài sū zhōu zé dài gǔ bào luóshān zhā dīngshān zhā gāosōng zǐ tángbái yuángǎn lǎn pú jiā xīng zé mǎ jiāo yú pútáo zhuāng huáng què nán jīng zé tào yīng táotáo mén zǎodì lì tuánwō sǔn tuánshān zhā táng háng zhōu zé xī guājī dòu zihuā xià ǒujiǔ yáxuán sǔntáng qī mì jú xiāo shān zé yáng méichún càijiū niǎoqīng jìfāng shì zhū jì zé xiāng líyīng táohǔ lì shèng zé jué fěnxì fěilóng yóu táng lín hǎi zé zhěn tou guā tái zhōu zé wǎ léng hānjiāng yáo zhù pǔ jiāng zé huǒ ròu

  越中清馋,无过余者,喜啖方物。北京则苹婆果、黄巤、马牙松;山东则羊肚菜、秋白梨、文官果、甜子;福建则福桔、福桔饼、牛皮糖、红腐乳;江西则青根、丰城脯;山西则天花菜;苏州则带骨鲍螺、山查丁、山查糕、松子糖、白圆、橄榄脯;嘉兴则马交鱼脯、陶庄黄雀;南京则套樱桃、桃门枣、地栗团、窝笋团、山查糖;杭州则西瓜、鸡豆子、花下藕、韭芽、玄笋、塘栖蜜桔;萧山则杨梅、莼菜、鸠鸟、青鲫、方柿;诸暨则香狸、樱桃、虎栗;嵊则蕨粉、细榧、龙游糖;临海则枕头瓜;台州则瓦楞蚶、江瑶柱;浦江则火肉;

   dōng yáng zé nán zǎo shān yīn zé pò táng sǔnxiè júdú shān línghé xièsān jiāng tún jiānbái hájiāng yúshí yúlǐ hé zī。yuǎn zé suì zhì zhī,jìn zé yuè zhì zhīrì zhì zhī。dān dān zhú zhú,rì wèi kǒu fù móu,zuì niè gù zhòng。dàn yóu jīn sī zhī,sì fāng bīng xiǎn,cùn cùn gē liè,qián táng yī dài shuǐ,yóu bù gǎn qīng dù,zé xiàng zhī chuán shí sì fāng,bù kě bù wèi zhī fú dé yě。

  东阳则南枣;山阴则破塘笋、谢桔、独山菱、河蟹、三江屯坚、白蛤、江鱼、鲥鱼、里河鰦。远则岁致之,近则月致之、日致之。耽耽逐逐,日为口腹谋,罪孽固重。但由今思之,四方兵燹,寸寸割裂,钱塘衣带水,犹不敢轻渡,则向之传食四方,不可不谓之福德也。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章