中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 李白 正文

纪南陵题五松山(李白)拼音版、注音及读音

李白

  纪南陵题五松山拼音版、注音及读音:

文学家:李白

jì nán líng tí wǔ sōng shān

纪南陵题五松山

shèng dá yǒu qù jiù,qián guāng yú qí dé。
圣达有去就,潜光愚其德。
yú yǔ lóng tóng chí,lóng qù yú bù cè。
鱼与龙同池,龙去鱼不测。
dāng shí bǎn zhù bèi,qǐ zhī fù shuō qíng。
当时版筑辈,岂知傅说情。
yī zhāo hé yīn gēng,guāng qì wèi liè xīng。
一朝和殷羹,光气为列星。
yī yǐn shēng kōng sāng,juān páo zuǒ huáng jí。
伊尹生空桑,捐庖佐皇极。
tóng gōng fàng tài jiǎ,shè zhèng wú kuì sè。
桐宫放太甲,摄政无愧色。
sān nián dì dào míng,wěi zhì zhōng fǔ yì。
三年帝道明,委质终辅翼。
kuàng zāi zhì rén xīn,wàn gǔ kě wèi zé。
旷哉至人心,万古可为则。
shí mìng huò dà móu,zhòng ní jiāng nài hé。
时命或大缪,仲尼将奈何。
luán fèng hū fù cháo,qí lín bù lái guò。
鸾凤忽覆巢,麒麟不来过。
guī shān bì lǔ guó,yǒu fǔ qiě wú kē。
龟山蔽鲁国,有斧且无柯。
guī lái guī qù lái,xiāo jì yuè hóng bō。
归来归去来,宵济越洪波。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章