中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

寄杨六 杨摄万年县尉。予为赞善大夫。(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  寄杨六 杨摄万年县尉。予为赞善大夫。拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

jì yáng liù  yáng shè wàn nián xiàn wèi。 yǔ wèi zàn shàn dài fū。

寄杨六 杨摄万年县尉。予为赞善大夫。

qīng gōng guān lěng jìng,chì xiàn shì fán jù。
青宫官冷静,赤县事繁剧。
yī xián fù yī máng,dòng zuò jīng shí gé。
一闲复一忙,动作经时隔。
qīng shāng jiǔ fèi zhuó,bái rì dùn xū zhì。
清觞久废酌,白日顿虚掷。
niàn cǐ hū chí chú,qiǎo rán xīn bù shì。
念此忽踟蹰,悄然心不适。
qǐ wú jiù jiāo jié?jiǔ bié huò qiān yì。
岂无旧交结?久别或迁易。
yì yǒu xīn wǎng huán,xiāng jiàn duō xíng jī。
亦有新往还,相见多形迹。
wéi jūn yú wǒ fēn,jiān jiǔ rú jīn shí。
唯君于我分,坚久如金石。
hé kuàng lǎo dà lái,rén qíng zhòng yīn qī。
何况老大来,人情重姻戚。
huì xī suì yuè jí,cǐ shì zhēn kě xī。
会稀岁月急,此事真可惜。
jǐ huí kāi kǒu xiào,biàn dào zī xū bái。
几回开口笑,便到髭须白。
gōng mén kǔ yāng zhǎng,jǐn rì wú jiàn xì。
公门苦鞅掌,尽日无间隙。
yóu jì chéng míng lái,jìng yán tóng yī xī。
犹冀乘暝来,静言同一夕。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章