中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

酬卢秘书二十韵(时初奉诏除赞善大夫)(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  酬卢秘书二十韵(时初奉诏除赞善大夫)拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

chóu lú mì shū èr shí yùn shí chū fèng zhào chú zàn shàn dài fū

酬卢秘书二十韵(时初奉诏除赞善大夫)

miù lì wén chǎng xuǎn,cán fēi hàn yuàn cái。yún xiāo gāo zàn zhì,máo yǔ ruò xiān cuī。
谬历文场选,惭非翰苑才。云霄高暂致,毛羽弱先摧。
shí fēn wàng xuān miǎn,zhī guī fǎn cǎo lái。dù líng shū jī dù,fēng yù jiàn shēng tái。
识分忘轩冕,知归返草莱。杜陵书积蠹,丰狱剑生苔。
huì yàn míng jī yǔ,chūn jīng zhèn zhé léi。jiù ēn shōu zhuì lǚ,xīn lǜ dòng hán huī。
晦厌鸣鸡雨,春惊震蛰雷。旧恩收坠履,新律动寒灰。
fèng zhào róng xú qǐ,yuān xíng xǔ zhòng péi。shuāi yán suī fú shì,jiǎn bù shàng dī huí。
凤诏容徐起,鹓行许重陪。衰颜虽拂拭,蹇步尚低徊。
shuì shǎo zhōng piān jǐng,xíng chí lòu kǔ cuī。fēng shuāng chèn cháo qù,ní xuě bài líng huí。
睡少钟偏警,行迟漏苦摧。风霜趁朝去,泥雪拜陵回。
shàng gǎn jūn yóu niàn,bàng cán yǒu huò tuī。shí wán juān fèi jiàng,nǚ chǒu jià láo méi。
上感君犹念,傍惭友或推。石顽镌费匠,女丑嫁劳媒。
shū hū qīng chūn dù,bēn bō bái rì tuí。xìng jiāng shí gòng bèi,bìng yǔ lǎo jù lái。
倏忽青春度,奔波白日颓。性将时共背,病与老俱来。
wén yǒu péng hú kè,zhī huái qǐ zǐ cái。shì jiā biāo jiǎ dì,guān zhí zhì lín tái。
闻有蓬壶客,知怀杞梓材。世家标甲第,官职滞麟台。
bǐ jǐn qiān huáng diǎn,shī chéng jǐn xiù duī。cháng sī huō yún wù,hū xǐ fǎng chén āi。
笔尽铅黄点,诗成锦绣堆。尝思豁云雾,忽喜访尘埃。
xīn wèi lùn wén hé,méi yīn quàn shàn kāi。bù shèng zhēn zhòng yì,mǎn xiù xiě qióng guī。
心为论文合,眉因劝善开。不胜珍重意,满袖写琼瑰。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章