中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

妇人苦(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  妇人苦拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

fù rén kǔ

妇人苦

chán bìn jiā yì shū,é méi yòng xīn sǎo。jǐ dù xiǎo zhuāng chéng,jūn kàn bù yán hǎo。
蝉鬓加意梳,蛾眉用心扫。几度晓妆成,君看不言好。
qiè shēn zhòng tóng xué,jūn yì qīng xié lǎo。chóu chàng qù nián lái,xīn zhī wèi néng dào。
妾身重同穴,君意轻偕老。惆怅去年来,心知未能道。
jīn zhāo yī kāi kǒu,yǔ shǎo yì hé shēn。yuàn yǐn tā shí shì,yí jūn cǐ rì xīn。
今朝一开口,语少意何深。愿引他时事,移君此日心。
rén yán fū fù qīn,yì hé rú yī shēn。jí zhì sǐ shēng jì,hé zēng kǔ lè jūn。
人言夫妇亲,义合如一身。及至死生际,何曾苦乐均。
fù rén yī sàng fū,zhōng shēn shǒu gū jié。yǒu rú lín zhōng zhú,hū bèi fēng chuī zhé。
妇人一丧夫,终身守孤孑。有如林中竹,忽被风吹折。
yī zhé bù zhòng shēng,kū sǐ yóu bào jié。nán ér ruò sàng fù,néng bù zàn shāng qíng。
一折不重生,枯死犹抱节。男儿若丧妇,能不暂伤情。
yīng shì mén qián liǔ,féng chūn yì fā róng。fēng chuī yī zhī zhé,hái yǒu yī zhī shēng。
应似门前柳,逢春易发荣。风吹一枝折,还有一枝生。
wèi jūn wěi qū yán,yuàn jūn zài sān tīng。xū zhī fù rén kǔ,cóng cǐ mò xiāng qīng。
为君委曲言,愿君再三听。须知妇人苦,从此莫相轻。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章