中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

马上作(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  马上作拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

mǎ shàng zuò

马上作

chǔ shì fēi bù yù,róng shēn pō yǒu yú。xūn wèi shàng zhù guó,jué nǎi cháo dài fū。
处世非不遇,荣身颇有馀。勋为上柱国,爵乃朝大夫。
zì wèn yǒu hé cái,liǎng rù chéng míng lú。yòu wèn yǒu hé zhèng,zài jià zhū lún chē。
自问有何才,两入承明庐。又问有何政,再驾朱轮车。
shěn yǔ dōng shān rén,zì wéi pǔ qiě shū。tán qín fù yǒu jiǔ,qiě mù jī ruǎn tú。
矧予东山人,自惟朴且疏。弹琴复有酒,且慕嵇阮徒。
àn bèi xiāng lǐ jiàn,wù shàng xián néng shū。yī liè cháo shì jí,suì wèi shì wǎng jū。
暗被乡里荐,误上贤能书。一列朝士籍,遂为世网拘。
gāo yǒu zēng jiǎo yōu,xià yǒu xiàn jǐng yú。měi jué yǔ zhòu zhǎi,wèi cháng xīn tǐ shū。
高有罾缴忧,下有陷阱虞。每觉宇宙窄,未尝心体舒。
cuō tuó èr shí nián,hàn xià shēng bái xū。hé yán zuǒ qiān qù,shàng huò zhuān chéng jū。
蹉跎二十年,颔下生白须。何言左迁去,尚获专城居。
háng zhōu wǔ qiān lǐ,wǎng ruò tóu yuān yú。suī wèi tuō zān zǔ,qiě lái fàn jiāng hú。
杭州五千里,往若投渊鱼。虽未脱簪组,且来泛江湖。
wú zhōng duō shī rén,yì bù shǎo jiǔ gū。gāo shēng yǒng piān shí,dà xiào fēi bēi yú。
吴中多诗人,亦不少酒酤。高声咏篇什,大笑飞杯盂。
wǔ shí wèi quán lǎo,shàng kě qiě huān yú。yòng zī sòng rì yuè,jūn yǐ wéi hé rú。
五十未全老,尚可且欢娱。用兹送日月,君以为何如。
qiū fēng qǐ jiāng shàng,bái rì luò lù yú。huí shǒu yǔ wǔ mǎ,qù yǐ wù chí chú。
秋风起江上,白日落路隅。回首语五马,去矣勿踟蹰。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章