中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

因沐感发,寄朗上人二首(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  因沐感发,寄朗上人二首拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

yīn mù gǎn fā, jì lǎng shàng rén èr shǒu

因沐感发,寄朗上人二首

nián cháng shēn zhuǎn yōng,bǎi shì wú suǒ yù。nǎi zhì tóu shàng fā,jīng nián fāng yī mù。
年长身转慵,百事无所欲。乃至头上发,经年方一沐。
mù xī fā kǔ luò,yī mù réng bàn tū。duǎn bìn jīng shuāng péng,lǎo miàn cí chūn mù。
沐稀发苦落,一沐仍半秃。短鬓经霜蓬,老面辞春木。
qiáng nián guò yóu jìn,shuāi xiāng lái hé sù。yìng shì fán nǎo duō,xīn jiāo xuè bù zú。
强年过犹近,衰相来何速。应是烦恼多,心焦血不足。
jiàn shǎo bù mǎn bǎ,jiàn duǎn bù yíng chǐ。kuàng zī duǎn shǎo zhōng,rì yè luò fù bái。
渐少不满把,渐短不盈尺。况兹短少中,日夜落复白。
jì wú shén xiān shù,hé chú lǎo sǐ jí。zhǐ yǒu jiě tuō mén,néng dù shuāi kǔ è。
既无神仙术,何除老死籍。只有解脱门,能度衰苦厄。
yǎn jìng wàng dōng sì,jiàng xīn xiè chán kè。shuāi bái hé zú yán,tì luò yóu bù xī。
掩镜望东寺,降心谢禅客。衰白何足言,剃落犹不惜。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章