中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

适意二首(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  适意二首拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

shì yì èr shǒu

适意二首

shí nián wèi lǚ kè,cháng yǒu jī hán chóu。sān nián zuò jiàn guān,fù duō shī sù xiū。
十年为旅客,常有饥寒愁。三年作谏官,复多尸素羞。
yǒu jiǔ bù xiá yǐn,yǒu shān bù dé yóu。qǐ wú píng shēng zhì,jū qiān bù zì yóu。
有酒不暇饮,有山不得游。岂无平生志,拘牵不自由。
yī zhāo guī wèi shàng,fàn rú bù xì zhōu。zhì xīn shì shì wài,wú xǐ yì wú yōu。
一朝归渭上,泛如不系舟。置心世事外,无喜亦无忧。
zhōng rì yī shū shí,zhōng nián yī bù qiú。hán lái mí lǎn fàng,shù rì yī shū tóu。
终日一蔬食,终年一布裘。寒来弥懒放,数日一梳头。
cháo shuì zú shǐ qǐ,yè zhuó zuì jí xiū。rén xīn bù guò shì,shì wài fù hé qiú。
朝睡足始起,夜酌醉即休。人心不过适,适外复何求。
zǎo suì cóng lǚ yóu,pō ān shí sú yì。zhōng nián tiǎn bān liè,bèi jiàn cháo tíng shì。
早岁从旅游,颇谙时俗意。中年忝班列,备见朝廷事。
zuò kè chéng yǐ nán,wèi chén yóu bù yì。kuàng yú fāng qiě jiè,jǔ dòng duō wǔ lèi。
作客诚已难,为臣尤不易。况余方且介,举动多忤累。
zhí dào sù wǒ yóu,guǐ yù fēi wú zhì。xiōng zhōng shí nián nèi,xiāo jǐn hào rán qì。
直道速我尤,诡遇非吾志。胸中十年内,消尽浩然气。
zì cóng fǎn tián mǔ,dùn jué wú yōu kuì。pán mù yòng nán shī,fú yún xīn yì suì。
自从返田亩,顿觉无忧愧。蟠木用难施,浮云心易遂。
yōu yōu shēn yǔ shì,cóng cǐ liǎng xiāng qì。
悠悠身与世,从此两相弃。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章