中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

自到郡斋仅经旬日方专公务未及宴游偷闲…仍呈吴中诸客(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  自到郡斋仅经旬日方专公务未及宴游偷闲…仍呈吴中诸客拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

zì dào jùn zhāi jǐn jīng xún rì fāng zhuān gōng wù wèi jí yàn yóu tōu xián réng chéng wú zhōng zhū kè

自到郡斋仅经旬日方专公务未及宴游偷闲…仍呈吴中诸客

wèi běi lí xiāng kè,jiāng nán shǒu tǔ chén。shè tú chū gǎi yuè,rù jìng yǐ jīng xún。
渭北离乡客,江南守土臣。涉途初改月,入境已经旬。
jiǎ jùn biāo tiān xià,huán fēng jí hǎi bīn。bǎn tú shí wàn hù,bīng jí wǔ qiān rén。
甲郡标天下,环封极海滨。版图十万户,兵籍五千人。
zì gù cái néng shǎo,hé kān chǒng mìng pín。mào róng cán yìn shòu,xū jiǎng fù sī lún。
自顾才能少,何堪宠命频。冒荣惭印绶,虚奖负丝纶。
hòu bìng xū tōng mài,fáng liú yào sài jīn。jiù fán wú ruò jìng,bǔ zhuō mò rú qín。
候病须通脉,防流要塞津。救烦无若静,补拙莫如勤。
xuē shǐ kē tiáo jiǎn,tān lìng fù yì jūn。yǐ zī wèi bào xiào,ān gǎn bù gōng qīn。
削使科条简,摊令赋役均。以兹为报效,安敢不躬亲。
rú kù tí yú shǒu,wéi xián pèi zài shēn。gǎn cí chēng sú lì,qiě yuàn huó pí mín。
襦袴提于手,韦弦佩在绅。敢辞称俗吏,且愿活疲民。
cháng wèi zhēng huáng bà,hú yóu jiè kòu xún。kuì wú dāng jiǎo zhèng,tú tiǎn quǎn yá lín。
常未征黄霸,湖犹借寇恂。愧无铛脚政,徒忝犬牙邻。
zhì gào kuā huáng juàn,shī piān zhàn bái píng。tóng fú pāo bù dé,qióng shù jiàn wú yīn。
制诰夸黄绢,诗篇占白蘋.铜符抛不得,琼树见无因。
jǐng mèi zhōng chuán yè,cuī yá gǔ bào chén。wéi zhī duì xū lì,wèi xiá jiē qīn bīn。
警寐钟传夜,催衙鼓报晨。唯知对胥吏,未暇接亲宾。
sè biàn yún yíng xià,shēng cán niǎo guò chūn。mài fēng fēi zhú shàn,méi yǔ yì suí lún。
色变云迎夏,声残鸟过春。麦风非逐扇,梅雨异随轮。
wǔ sì shān rú gù,wáng lóu yuè zì xīn。chí táng xián zhǎng cǎo,sī zhú fèi shēng chén。
武寺山如故,王楼月自新。池塘闲长草,丝竹废生尘。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章