中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 唐扶 正文

和兵部郑侍郎省中四松诗(唐扶)拼音版、注音及读音

唐扶

  和兵部郑侍郎省中四松诗拼音版、注音及读音:

文学家:唐扶

hé bīng bù zhèng shì láng shěng zhōng sì sōng shī

和兵部郑侍郎省中四松诗

yōu bào yīng wú yǔ,zhēn sōng suì zì zāi。jì huái chéng xiàng yè,yīn zhuó dài fū cái。
幽抱应无语,贞松遂自栽。寄怀丞相业,因擢大夫材。
rì shè cāng lín dòng,chén yíng cuì zhǒu huí。nèn rōng hán xì fěn,chū yè fàn xīn bēi。
日射苍鳞动,尘迎翠帚回。嫩茸含细粉,初叶泛新杯。
ǒu shèng wèi zhōu qù,féng shí yǔ hè lái。hán shēng lián xiǎo zhú,jìng qì jié yīn tái。
偶圣为舟去,逢时与鹤来。寒声连晓竹,静气结阴苔。
hè yì míng zōu zhì,yíng huáng dòng hù kāi。liáng chén yī lín tiào,qì shù jǐ péi huí。
赫奕鸣驺至,荧煌洞户开。良辰一临眺,憩树几裴回。
hèn fā fēng qī zǔ,shī cóng qǐ sī cái。hái wén jiù diāo qì,fán zài cǐ zhōng péi。
恨发风期阻,诗从绮思裁。还闻旧凋契,凡在此中培。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章