中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 唐扶 正文

使南海道长沙,题道林岳麓寺(唐扶)拼音版、注音及读音

唐扶

  使南海道长沙,题道林岳麓寺拼音版、注音及读音:

文学家:唐扶

shǐ nán hǎi dào cháng shā, tí dào lín yuè lù sì

使南海道长沙,题道林岳麓寺

dào lín yuè lù zhòng yǔ kūn,zhuō luò qǐng cóng xiān hòu lùn。sōng gēn tà yún èr qiān bù,
道林岳麓仲与昆,卓荦请从先后论。松根踏云二千步,
shǐ jiàn dà wū kāi sān mén。quán qīng huò xì jiāo lóng kū,diàn huō shù jǐn gāo fān xiān。
始见大屋开三门。泉清或戏蛟龙窟,殿豁数尽高帆掀。
jí jīn yì niǎo shēng bù duàn,wén dào kàn huā chūn gèng fán。cóng róng yī nà fēn ruò yǒu,
即今异鸟声不断,闻道看花春更繁。从容一衲分若有,
xiāo sè liǎng bìn wú néng kūn。féng yíng hóu bó zhuǎn jué guì,mó bài fó xiàng xīn jiā zūn。
萧瑟两鬓吾能髡。逢迎侯伯转觉贵,膜拜佛像心加尊。
shāo yī huáng yīng huì nóng lèi,shì yǔ qū jiǎ zhāo qīng hún。huāng táng dà shù xī nán guì,
稍揖皇英颒浓泪,试与屈贾招清魂。荒唐大树悉楠桂,
xì suì kū cǎo duō lán sūn,shā mí qù xué wǔ yìn zì,jìng nǚ lái xuán qiān chǐ fān。
细碎枯草多兰荪,沙弥去学五印字,静女来悬千尺幡。
zhǔ rén niàn wǒ chén yǎn hūn,bàn yè hào lìng qī zhì tūn。chí huí suī dé shàng bái fǎng,
主人念我尘眼昏,半夜号令期至暾。迟回虽得上白舫,
jī xiè bù gǎn yán lǜ zūn。liǎng cí wù sè cǎi shí jǐn,bì jiān dù fǔ zhēn shǎo ēn。
羁泄不敢言绿尊。两祠物色采拾尽,壁间杜甫真少恩。
wǎn lái guāng cǎi gèng téng shè,bǐ fēng zhèng jiàn rú kě tūn。
晚来光彩更腾射,笔锋正健如可吞。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章