中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

城盐州-美圣谟而诮边将也(贞元壬申岁,特诏城之)(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  城盐州-美圣谟而诮边将也(贞元壬申岁,特诏城之)拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

chéng yán zhōu měi shèng mó ér qiào biān jiāng yě zhēn yuán rén shēn suì, tè zhào chéng zhī

城盐州-美圣谟而诮边将也(贞元壬申岁,特诏城之)

chéng yán zhōu,chéng yán zhōu,chéng zài wǔ yuán yuán shàng tou。fān dōng jié dù bō chǎn bù,
城盐州,城盐州,城在五原原上头。蕃东节度钵阐布,
hū jiàn xīn chéng dāng yào lù。jīn niǎo fēi zhuàn zàn pǔ wén,jiàn yá chuán jiàn jí qún chén。
忽见新城当要路。金鸟飞传赞普闻,建牙传箭集群臣。
jūn chén chēng miàn yǒu yōu sè,jiē yán wù wèi táng wú rén。zì zhù yán zhōu shí yú zài,
君臣赪面有忧色,皆言勿谓唐无人。自筑盐州十馀载,
zuǒ rèn zhān qiú bù fàn sāi。zhòu mù niú yáng yè zhuō shēng,zhǎng qù xīn chéng bǎi lǐ wài。
左衽毡裘不犯塞。昼牧牛羊夜捉生,长去新城百里外。
zhū biān jí jǐng láo shù rén,wéi cǐ yī dào wú yān chén。líng xià qián ān shuí fù biàn,
诸边急警劳戍人,唯此一道无烟尘。灵夏潜安谁复辨,
qín yuán àn tōng hé chǔ jiàn。fū zhōu yì lù hǎo mǎ lái,cháng ān yào sì huáng shī jiàn。
秦原暗通何处见。鄜州驿路好马来,长安药肆黄蓍贱。
chéng yán zhōu,yán zhōu wèi chéng tiān zǐ yōu。dé zōng àn tú zì dìng jì,
城盐州,盐州未城天子忧。德宗按图自定计,
fēi guān jiāng lüè yǔ miào móu。wú wén gāo zōng zhōng zōng shì,běi lǔ chāng kuáng zuì nán zhì。
非关将略与庙谋。吾闻高宗中宗世,北虏猖狂最难制。
hán gōng chuàng zhù shòu xiáng chéng,sān chéng dǐng zhì tún hàn bīng。dōng xī gèn jué shù qiān lǐ,
韩公创筑受降城,三城鼎峙屯汉兵。东西亘绝数千里,
ěr lěng bù wén hú mǎ shēng。rú jīn biān jiāng fēi wú cè,xīn xiào hán gōng zhù chéng bì。
耳冷不闻胡马声。如今边将非无策,心笑韩公筑城壁。
xiāng kàn yǎng kòu wèi shēn móu,gè wò qiáng bīng gù ēn zé。yuàn fēn jīn rì biān jiāng ēn,
相看养寇为身谋,各握强兵固恩泽。愿分今日边将恩,
bāo zèng hán gōng fēng zǐ sūn。shuí néng jiāng cǐ yán zhōu qū,fān zuò gē cí wén zhì zūn。
褒赠韩公封子孙。谁能将此盐州曲,翻作歌词闻至尊。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章