中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 韦抗 正文

奉和圣制送张说上集贤学士赐宴(赋得西字)(韦抗)拼音版、注音及读音

韦抗

  奉和圣制送张说上集贤学士赐宴(赋得西字)拼音版、注音及读音:

文学家:韦抗

fèng hé shèng zhì sòng zhāng shuō shàng jí xián xué shì cì yàn fù dé xī zì

奉和圣制送张说上集贤学士赐宴(赋得西字)

guǎng tíng lín bì zhǎo,duō shì shì jīn guī。yīng zǎi wén rú yè,míng jūn rì yuè qí。
广庭临璧沼,多士侍金闺。英宰文儒叶,明君日月齐。
jí xián guāng shǒu bài,gǎi diàn fā xīn tí。zǎo xià chū yí lǜ,yú huā shàng fú xī。
集贤光首拜,改殿发新题。早夏初移律,馀花尚拂溪。
hú shāng jiē yún shàng,jīng shù yǐn guān xī。shèng dé hóng míng yuǎn,jiāng péi yù jiǎn ní。
壶觞接云上,经术引关西。圣德鸿名远,将陪玉检泥。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章