中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

咏意(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  咏意拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

yǒng yì

咏意

cháng wén nán huá jīng,qiǎo láo zhì yōu chóu。bù rú wú néng zhě,bǎo shí dàn áo yóu。
常闻南华经,巧劳智忧愁。不如无能者,饱食但遨游。
píng shēng ài mù dào,jīn rì jìn cǐ liú。zì lái xún yáng jùn,sì xù hū yǐ zhōu。
平生爱慕道,今日近此流。自来浔阳郡,四序忽已周。
bù fēn wù hēi bái,dàn yǔ shí chén fú。cháo cān xī ān qǐn,yòng shì wèi shēn móu。
不分物黑白,但与时沉浮。朝餐夕安寝,用是为身谋。
cǐ wài jí xián fàng,shí xún shān shuǐ yōu。chūn yóu huì yuǎn sì,qiū shàng yǔ gōng lóu。
此外即闲放,时寻山水幽。春游慧远寺,秋上庾公楼。
huò yín shī yī zhāng,huò yǐn chá yī ōu。shēn xīn yī wú xì,hào hào rú xū zhōu。
或吟诗一章,或饮茶一瓯。身心一无系,浩浩如虚舟。
fù guì yì yǒu kǔ,kǔ zài xīn wēi yōu。pín jiàn yì yǒu lè,lè zài shēn zì yóu。
富贵亦有苦,苦在心危忧。贫贱亦有乐,乐在身自由。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章