中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 徐琰 正文

【南吕】一枝花_间阻风吹散(徐琰)拼音版、注音及读音

徐琰

  【南吕】一枝花_间阻风吹散拼音版、注音及读音:

文学家:徐琰

nán lǚ yī zhī huā _ jiān zǔ fēng chuī sàn

【南吕】一枝花_间阻风吹散

jiān zǔ

间阻


fēng chuī sàn chǔ xiù yún,shuǐ yān duàn lán qiáo lù。sǐ fēn kāi yīng yàn yǒu,shēng chāi sàn fèng luán chú。xiǎng qǐ dāng chū,zhǐ wàng dài cháng xiāng jù,shuí chéng wàng hǎo yīn yuán zāo jiān zǔ。yuè chū yuán hū bèi yīn yún,huā zhèng fā pín zāo zhòu yǔ。
风吹散楚岫云,水淹断蓝桥路。死分开莺燕友,生拆散凤鸾雏。想起当初,指望待常相聚,谁承望好姻缘遭间阻。月初圆忽被阴云,花正发频遭骤雨。


liáng zhōu tā wèi wǒ huà gé zhōng juàn niān zhēn zhǐ,wǒ yīn tā zài lǜ chuāng qián lǎn kàn shī shū。zhèi xiē shí bù yóu wǒ xīn yōu lǜ。zhèi xiē shí qín xián le yàn zú,gē xiē lí zhū。zé wǒ zhè shēn xīn huǎng hū,guǐ bìng yé yú。wàng xī yáng duì jǐng jiē xū,yǐ wēi lóu cháo yè chóu chú。wǒwǒwǒ,qù bù de xiǎo chí zhōng yī lái yī zhù jiāo jǐng yuān yāng,tīng bù de shū lín wài yī dì yī shēng tí hóng dù yǔ,kàn bù de huà yán jiān yī shàng yī xià dòu qiǎo zhī zhū。jǐng wù,tài dù。zhū zhū sī yī sī sī yòu bèi fēng chuī qù,dù yǔ shēng yī shēng shēng huàn bú zhù,yuān yāng duì yī duì duì fēn fēi bù chèn zhú,gǎn qǐ wǒ yī nòng ér jiē xū。
【梁州】他为我画阁中倦拈针指,我因他在绿窗前懒看诗书。这些时不由我心忧虑。这些时琴闲了雁足,歌歇骊珠。则我这身心恍惚,鬼病揶揄。望夕阳对景嗟吁,倚危楼朝夜踌蹰。我、我、我,觑不的小池中一来一住交颈鸳鸯,听不的疏林外一递一声啼红杜宇,看不的画檐间一上一下斗巧蜘蛛。景物,态度。蛛蛛丝一丝丝又被风吹去,杜宇声一声声唤不住,鸳鸯对一对对分飞不趁逐,感起我一弄儿嗟吁。


wěi shēng zài jǐ shí néng gòu nà róu róu tiáo ér zài jiē shàng lián zhī shù,zài jǐ shí néng gòu nà nuǎn shuǐ ér chóng wēn huó bǐ mù yú,nà de shì zhe rén duàn cháng chù。chuāng ér wài yè yǔ,zhěn biān xiāng lèi zhū,hé wǒ zhè yì diǎn fāng xīn zuò bù de zhǔ。
【尾声】再几时能够那柔柔条儿再接上连枝树,再几时能够那暖水儿重温活比目鱼,那的是着人断肠处。窗儿外夜雨,枕边厢泪珠,和我这一点芳心做不的主。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章