中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 徐琰 正文

【双调】沉醉东风(徐琰)拼音版、注音及读音

徐琰

  【双调】沉醉东风拼音版、注音及读音:

文学家:徐琰

shuāng diào chén zuì dōng fēng

【双调】沉醉东风

zèng gē zhě chuī xiāo

赠歌者吹箫


jīn fèng xiǎo xié zān jì yún,shì yīng táo yì diǎn zhū chún。qiū shuǐ qīng,chūn shān hèn。yǐn qīng luán yù xiāo shēng yùn,mò bú shì lìng dé dōng jūn yī zhǒng chūn,jì bù ā zǐ zhú shàng zhòng shēng yù sǔn。
金凤小斜簪髻云,似樱桃一点朱唇。秋水清,春山恨。引青鸾玉箫声韵,莫不是另得东君一种春,既不呵紫竹上重生玉笋。


yù shí bǎo qīng chá shù kǒu,jǐn yī chuān cuì xiù shū tóu。yǒu jǐ gè shěng bù jiāo,cháo tíng yǒu。zūn xí shàng yù zhǎn jīn ōu,fēng què gōng nán bó zi hóu,yě qiáng rú bù shí zì yān bō diào sǒu。
御食饱清茶漱口,锦衣穿翠袖梳头。有几个省部交,朝廷友。樽席上玉盏金瓯,封却公男伯子侯,也强如不识字烟波钓叟。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章