中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

太湖石(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  太湖石拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

tài hú shí

太湖石

yuǎn wàng lǎo cuó é,jìn guān guài qīn yín。cái gāo bā jiǔ chǐ,shì ruò qiān wàn xún。
远望老嵯峨,近观怪嶔崟。才高八九尺,势若千万寻。
qiàn kōng huá yáng dòng,chóng dié kuāng shān cén。miǎo yǐ xiān zhǎng jiǒng,ya rán jiàn mén shēn。
嵌空华阳洞,重叠匡山岑。邈矣仙掌迥,呀然剑门深。
xíng zhì guān jīn gǔ,qì sè tōng qíng yīn。wèi qiū yǐ sè sè,yù yǔ xiān shěn shěn。
形质冠今古,气色通晴阴。未秋已瑟瑟,欲雨先沈沈。
tiān zī xìn wèi yì,shí yòng fēi suǒ rèn。mó dāo bù rú lì,dǎo bó bù rú zhēn。
天姿信为异,时用非所任。磨刀不如砺,捣帛不如砧。
hé nǎi zhǔ rén yì,zhòng zhī rú wàn jīn。qǐ yī zào wù zhě,dú néng zhī wǒ xīn。
何乃主人意,重之如万金。岂伊造物者,独能知我心。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章