中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陈郁 正文

宝鼎现·虞弦清暑(陈郁)拼音版、注音及读音

陈郁

  宝鼎现·虞弦清暑拼音版、注音及读音:

文学家:陈郁

bǎo dǐng xiàn yú xián qīng shǔ

宝鼎现·虞弦清暑

yú xián qīng shǔ,jiā qì cōng yù,fēi yān fēi wù。rén zhèng zàidōng wéi táng shàng,fēn ruì xiáng huī téng cuì zhǔ。fèng yù jiǎ,zǒng huān hū chēng sòng,zhēng xiàn shén guāng bǎo jù。qìng dàn jiémí shēng èr fú,jiē zhǒng yáo chí xiān mǔ。
zuì hǎo yīng huì yóu tiān fù。yǒu rén cí kuān hòu jīn yǔ。měi liú niànxiū shēn chén yì,bó wèn qiān quàn qīn bǎo fù。rǎn bǎo hànzhèn guī suí chén huà,xīn shòu jiā chuán yǒu sù。gèng yín yǒngxíng róng yǎ sòng,yǐn yǐn gēng gē fēng dù。ēn zhòng hàn diàn chuán shāng,xuān fù zhùgōng chéng tiān yǔ。duì nán xūn chū shì,gōng yuàn shēng xiāo jìng jǔ。dàn zhǎng yuàn,jì shēng píng shì,wàn zài huáng jī yīn dǔ。wèn qǐn rì,qí jī míng wǔ bài,lóng lóu shēn chù。
虞弦清暑,佳气葱郁,非烟非雾。人正在、东闱堂上,分瑞祥辉腾翠渚。奉玉斝,总欢呼称颂,争羡神光葆聚。庆诞节、弥生二佛,接踵瑶池仙母。
最好英慧由天赋。有仁慈宽厚襟宇。每留念、修身忱意,博问谦劝亲保傅。染宝翰、镇规随宸画,心授家传有素。更吟咏、形容雅颂,隐隐赓歌风度。恩重汉殿传觞,宣付祝、恭承天语。对南薰初试,宫院笙箫竞举。但长愿,际升平世,万载皇基因睹。问寝日,俟鸡鸣舞拜,龙楼深处。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章