中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

郡斋暇日忆庐山草堂,兼寄二林僧社三十韵,(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  郡斋暇日忆庐山草堂,兼寄二林僧社三十韵,拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

jùn zhāi xiá rì yì lú shān cǎo táng, jiān jì èr lín sēng shè sān shí yùn,

郡斋暇日忆庐山草堂,兼寄二林僧社三十韵,

jiàn zhēng zhī wú bǔ,qiān yí fēn suǒ dāng。bù kān kuāng shèng zhǔ,zhǐ hé shì kōng wáng。
谏诤知无补,迁移分所当。不堪匡圣主,只合事空王。
lóng xiàng tóu xīn shè,yuān luán shī gù xíng。chén yín cí běi quē,yòu yǐn xiàng xī fāng。
龙象投新社,鹓鸾失故行。沉吟辞北阙,诱引向西方。
biàn zhù shuāng lín sì,réng kāi yī cǎo táng。píng zhì háng dào lù,ān zhì zuò chán chuáng。
便住双林寺,仍开一草堂。平治行道路,安置坐禅床。
shǒu bǎn zhī wèi zhěn,tóu jīn gé zài qiáng。xiān shēng wū jǐ xì,jū shì bái yī shang。
手版支为枕,头巾阁在墙。先生乌几舄,居士白衣裳。
jìng suì hé zēng mèn,zhōng shēn bù nǐ máng。miè chú cán mèng xiǎng,huàn jǐn jiù xīn cháng。
竟岁何曾闷,终身不拟忙。灭除残梦想,换尽旧心肠。
shì jiè duō fán nǎo,xíng shén jiǔ sǔn shāng。zhèng cóng fēng gǔ làng,zhuǎn zuò rì xiāo shuāng。
世界多烦恼,形神久损伤。正从风鼓浪,转作日销霜。
fó jīng yún:" cǐ shēng sǐ wú xiū yǐ,rú fēng gǔ hǎi làng。" yòu yún:
[佛经云:“此生死无休已,如风鼓海浪。”又云:
fán rú shuāng lù,huì rì néng xiāo chú。
烦如霜露,慧日能消除。]
wú dào xún zhī zhǐ,jūn ēn ǒu wèi wàng。hū méng bān fèng zhào,jiān xiè pōu yú zhāng。
吾道寻知止,君恩偶未忘。忽蒙颁凤诏,兼谢剖鱼章。
lián jìng fāng yī shuǐ,kuí kū zhòng yǎng yáng。sān chē yóu xī huì,wǔ mǎ yǐ chén zhuāng。
莲静方依水,葵枯重仰阳。三车犹夕会,五马已晨装。
qù shì xún qián shì,lái rú bié gù xiāng。méi dī chū jiù lǐng,jiǎo zhòng xià shé gāng。lú shān gāng míng
去似寻前世,来如别故乡。眉低出鹫岭,脚重下蛇冈。[庐山冈名]
jiàn wàng lú shān yuǎn,mí chóu xiá lù cháng。xiāng lú fēng yǐn yǐn,bā zì shuǐ máng máng。
渐望庐山远,弥愁峡路长。香炉峰隐隐,巴字水茫茫。
piáo guà liú tíng shù,jīng shōu zài wū liáng。chūn pāo hóng yào pǔ,xià yì bái lián táng。
瓢挂留庭树,经收在屋梁。春抛红药圃,夏忆白莲塘。
wéi nǐ juān chén shì,jiāng hé dá chǒng guāng。yǒu qī zhuī yǒng yuǎn,jìn shí yǒngyuǎn èr fǎ shī,céng jū cǐ sì。wú zhèng jì gōng huáng。
唯拟捐尘事,将何答宠光。有期追永远,[晋时永、远二法师,曾居此寺。]无政继龚黄。
nán guó qiū yóu rè,xī zhāi yè zàn liáng。xián yín sì jù jì,jìng duì yī lú xiāng。
南国秋犹热,西斋夜暂凉。闲吟四句偈,静对一炉香。
shēn lǎo tóng qiū jǐng,xīn kōng shì dào chǎng。mì sēng wèi qù bàn,liú fèng zuò guī liáng。
身老同丘井,心空是道场。觅僧为去伴,留俸作归粮。
wèi bào shān zhōng lǚ,píng kàn zhú xià fáng。huì yīng guī qù zài yī zuò zhù,sōng jú mò jiào huāng。
为报山中侣,凭看竹下房。会应归去在[一作住],松菊莫教荒。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章