中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 杜甫 正文

八哀诗·赠左仆射郑国公严公武(杜甫)拼音版、注音及读音

杜甫

  八哀诗·赠左仆射郑国公严公武拼音版、注音及读音:

文学家:杜甫

bā āi shī zèng zuǒ pú yè zhèng guó gōng yán gōng wǔ

八哀诗·赠左仆射郑国公严公武

zhèng gōng hú liǎn qì,huá yuè jīn tiān jīng。xī zài tóng zǐ rì,yǐ wén lǎo chéng míng。
郑公瑚琏器,华岳金天晶。昔在童子日,已闻老成名。
yí rán dà xián hòu,fù jiàn xiù gǔ qīng。kāi kǒu qǔ jiàng xiàng,xiǎo xīn shì yǒu shēng。
嶷然大贤后,复见秀骨清。开口取将相,小心事友生。
yuè shū bǎi zhǐ jǐn,luò bǐ sì zuò jīng。lì zhí fěi fù rèn,jí xié cháng lì zhēng。
阅书百纸尽,落笔四座惊。历职匪父任,嫉邪常力争。
hàn yí shàng zhěng sù,hú qí hū zòng héng。fēi chuán zì hé lǒng,féng rén wèn gōng qīng。
汉仪尚整肃,胡骑忽纵横。飞传自河陇,逢人问公卿。
bù zhī wàn shèng chū,xuě tì fēng bēi míng。shòu cí jiàn gé dào,yè dì xiāo guān chéng。
不知万乘出,雪涕风悲鸣。受词剑阁道,谒帝萧关城。
jì mò yún tái zhàng,piāo yáo shā sāi jīng。jiāng shān shǎo shǐ zhě,jiā gǔ níng huáng qíng。
寂寞云台仗,飘飖沙塞旌。江山少使者,笳鼓凝皇情。
zhuàng shì xuè xiāng shì,zhōng chén qì bù píng。mì lùn zhēn guān tǐ,huī fā qí yáng zhēng。
壮士血相视,忠臣气不平。密论贞观体,挥发岐阳征。
gǎn jī dòng sì jí,lián piān shōu èr jīng。xī jiāo niú jiǔ zài,yuán miào dān qīng míng。
感激动四极,联翩收二京。西郊牛酒再,原庙丹青明。
kuāng jí é chǒng rǔ,wèi huò jìng āi róng。sì dēng huì fǔ dì,sān zhǎng huá yáng bīng。
匡汲俄宠辱,卫霍竟哀荣。四登会府地,三掌华阳兵。
jīng zhào kōng liǔ sè,shàng shū wú lǚ shēng。qún wū zì zhāo xī,bái mǎ xiū héng xíng。
京兆空柳色,尚书无履声。群乌自朝夕,白马休横行。
zhū gě shǔ rén ài,wén wēng rú huà chéng。gōng lái xuě shān zhòng,gōng qù xuě shān qīng。
诸葛蜀人爱,文翁儒化成。公来雪山重,公去雪山轻。
jì shì dé hé xùn,tāo qián yán zi jīng。sì jiāo shī bì lěi,xū guǎn kāi féng yíng。
记室得何逊,韬钤延子荆。四郊失壁垒,虚馆开逢迎。
táng shàng zhǐ tú huà,jūn zhōng chuī yù shēng。qǐ wú chéng dū jiǔ,yōu guó zhǐ xì qīng。
堂上指图画,军中吹玉笙。岂无成都酒,忧国只细倾。
shí guān jǐn shuǐ diào,wèn sú zhōng xiāng bìng。yì dài quǎn róng miè,rén cáng hóng sù yíng。
时观锦水钓,问俗终相并。意待犬戎灭,人藏红粟盈。
yǐ zī bào zhǔ yuàn,shù huò bì shì chéng。jiǒng jiǒng yī xīn zài,chén chén èr shù yīng。
以兹报主愿,庶或裨世程。炯炯一心在,沉沉二竖婴。
yán huí jìng duǎn zhé,jiǎ yì tú zhōng zhēn。fēi zhào chū jiāng hàn,gū zhōu qīng jīng héng。
颜回竟短折,贾谊徒忠贞。飞旐出江汉,孤舟轻荆衡。
xū wú mǎ róng dí,chàng wàng lóng xiāng yíng。kōng yú lǎo bīn kè,shēn shàng kuì zān yīng。
虚无马融笛,怅望龙骧茔。空馀老宾客,身上愧簪缨。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章