中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 杜甫 正文

惜别行送刘仆射判官(仆射乃其主将刘乃仆射(杜甫)拼音版、注音及读音

杜甫

  惜别行送刘仆射判官(仆射乃其主将刘乃仆射拼音版、注音及读音:

文学家:杜甫

xī bié xíng sòng liú pú yè pàn guān pú yè nǎi qí zhǔ jiàng liú nǎi pú yè

惜别行送刘仆射判官(仆射乃其主将刘乃仆射

wén dào nán háng shì jùn mǎ,bù xiàn pǐ shù jūn zhōng xū。xiāng yáng mù fǔ tiān xià yì,
闻道南行市骏马,不限匹数军中须。襄阳幕府天下异,
zhǔ jiàng jiǎn shěng yōu jiān yú。zhǐ shōu zhuàng jiàn shèng tiě jiǎ,qǐ yīn gé dòu qiú lóng jū。
主将俭省忧艰虞。只收壮健胜铁甲,岂因格斗求龙驹。
ér jīn xī běi zì fǎn hú,qí lín dàng jǐn yī pǐ wú。lóng méi zhēn zhǒng zài dì dū,
而今西北自反胡,骐驎荡尽一匹无。龙媒真种在帝都,
zǐ sūn yǒng luò xī nán yú。xiàng fēi róng shì bèi zhēng fá,jūn kěn xīn kǔ yuè jiāng hú。
子孙永落西南隅。向非戎事备征伐,君肯辛苦越江湖。
jiāng hú fán mǎ duō qiáo cuì,yì guān wǎng wǎng chéng jiǎn lǘ。liáng gōng fù guì yú shēn shū,
江湖凡马多憔悴,衣冠往往乘蹇驴。梁公富贵于身疏,
hào lìng míng bái rén ān jū。fèng qián shí sàn shì zǐ jǐn,fǔ kù bù wéi jiāo háo xū。
号令明白人安居。俸钱时散士子尽,府库不为骄豪虚。
yǐ zī bào zhǔ cùn xīn chì,qì què xī róng huí běi dí。luó wǎng qún mǎ jí mǎ duō,
以兹报主寸心赤,气却西戎回北狄。罗网群马籍马多,
qì zài qū chí chū jīn bó。liú hóu fèng shǐ guāng tuī zé,tāo tāo cái lüè cāng míng zhǎi。
气在驱驰出金帛。刘侯奉使光推择,滔滔才略沧溟窄。
dù líng lǎo wēng qiū xì chuán,fú bìng xiāng shí cháng shā yì。qiáng shū bái fà tí hú lú,
杜陵老翁秋系船,扶病相识长沙驿。强梳白发提胡卢,
shǒu bà jú huā lù páng zhāi。jiǔ zhōu bīng gé hào máng máng,sān tàn jù sàn lín chóng yáng。
手把菊花路旁摘。九州兵革浩茫茫,三叹聚散临重阳。
dāng bēi duì kè rěn liú tì,jūn bù jué lǎo fū shén nèi shāng。
当杯对客忍流涕,君不觉老夫神内伤。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章