中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 苏轼 正文

轼以去岁春夏侍立迩英而秋冬之交子由相继入(苏轼)拼音版、注音及读音

苏轼

  轼以去岁春夏侍立迩英而秋冬之交子由相继入拼音版、注音及读音:

文学家:苏轼

shì yǐ qù suì chūn xià shì lì ěr yīng ér qiū dōng zhī jiāo zǐ yóu xiāng jì rù

轼以去岁春夏侍立迩英而秋冬之交子由相继入

tóng tóng rì jiǎo xiǎo yóu qīng,xì xì huái huā nuǎn zì líng。
瞳瞳日脚晓犹清,细细槐花暖自零。
zuò yuè zhū gōng bàn láng miào,shí kàn huáng sè qǐ tiān tíng。
坐阅诸公半廊庙,时看黄色起天庭。
pú yè lǚ gōngmén xià hán gōngzuǒ chéng liú gōng,jiē zì jiǎng xí dà yòng。
(仆射吕公、门下韩公、左丞刘公,皆自讲席大用。
shàng zūn chū pò zǎo cháo hán,míng wǎn réng zhān jiǎng shé gàn。
)上尊初破早朝寒,茗碗仍沾讲舌干。
bì dùn zhū láng kōng yǔ lì,gù yīng cán huǐ bù rú guān。
陛楯诸郎空雨立,故应惭悔不儒冠。
liǎng hè cuī tuí bìng bù yán,nián lái xiāng jì yì chéng xuān。
两鹤催颓病不言,年来相继亦乘轩。
wù wén jiǔ zòu liáo fēi wǔ,kě dé pái huái wèi zhuó tūn。
误闻九奏聊飞舞,可得徘徊为啄吞。
wēi shēng ǒu tuō fēng bō dì,wǎn suì yóu cún tiě shí xīn。
微生偶脱风波地,晚岁犹存铁石心。
dìng shì xiāng shān lǎo jū shì,shì yuán zhōng qiǎn dào gēn shēn。
定是香山老居士,世缘终浅道根深。
lè tiān zì jiāng zhōu sī mǎ chú zhōng zhōu cì shǐ,xuán yǐ zhǔ kè láng zhōng zhī zhì gào,suì bài zhōng shū shè rén。
(乐天自江州司马除忠州刺史,旋以主客郎中知制诰,遂拜中书舍人。
shì suī bù gǎn zì bǐ,rán zhé jū huáng zhōu,qǐ zhī wén dēng,zhào wèi yí cáo,suì tiǎn shì cóng,chū chù lǎo shào dà lüè xiāng sì,shù jī fù xiǎng cǐ wēng wǎn jié xián shì zhī lè yān。
轼虽不敢自比,然谪居黄州,起知文登,召为仪曹,遂忝侍従,出处老少大略相似,庶几复享此翁晚节闲适之乐焉。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章