中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 杜牧 正文

许七侍御弃官东归潇洒江南颇闻自适高秋企望…十韵(杜牧)拼音版、注音及读音

杜牧

  许七侍御弃官东归潇洒江南颇闻自适高秋企望…十韵拼音版、注音及读音:

文学家:杜牧

xǔ qī shì yù qì guān dōng guī xiāo sǎ jiāng nán pō wén zì shì gāo qiū qǐ wàng shí yùn

许七侍御弃官东归潇洒江南颇闻自适高秋企望…十韵

tiān zǐ xiù yī lì,dōng wú měi tuì jū。yǒu yuán tóng yǔ xìn,bì shì xué xiàng rú。
天子绣衣吏,东吴美退居。有园同庾信,避事学相如。
lán wǎn qíng xiāng nèn,yún xī cuì yǐng shū。jiāng shān jiǔ qiū hòu,fēng yuè liù cháo yú。
兰畹晴香嫩,筠溪翠影疏。江山九秋后,风月六朝馀。
jǐn zhì kāi shī zhóu,qīng náng jié dào shū。shuāng yán hóng bì lì,lù zhǎo bái fú qú。
锦帙开诗轴,青囊结道书。霜岩红薜荔,露沼白芙蕖。
shuì yǔ gāo wú mì,qí dēng xiǎo gé xū。dòng láo yuán liàng shú,hán kuài jì yīng yú。
睡雨高梧密,棋灯小阁虚。冻醪元亮秫,寒鲙季鹰鱼。
chén yì mí jīn gǔ,yún qíng shí juǎn shū。tā nián xuě zhōng zhào,yáng xiàn fǎng wú lú。
尘意迷今古,云情识卷舒。他年雪中棹,阳羡访吾庐。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章