中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 程公许 正文

饯秘书郎刘侯出守龙舒分韵得亭字(程公许)拼音版、注音及读音

程公许

  饯秘书郎刘侯出守龙舒分韵得亭字拼音版、注音及读音:

文学家:程公许

jiàn mì shū láng liú hóu chū shǒu lóng shū fēn yùn dé tíng zì

饯秘书郎刘侯出守龙舒分韵得亭字

wǎn bó shū fēng yǒu gù chéng,xīn táng yóu bǎo lǐ áo míng。
皖伯疏封有故城,新堂犹宝李翱铭。
sān fēng xiù chū chén qū wài,èr shuǐ kōng liú zhàn xuè xīng。
三峰秀出尘区外,二水空流战血腥。
zài xī jiàn bāng zhuān dì shì,zhī jīn wù jì qí shā tīng。
在昔建邦专地势,祗今误计奇沙汀。
jí hóng dǐ chǔ róng qī sù,guān hé hé rén chēng shǐ lìng。
集鸿底处容棲宿,冠鹖何人称使令。
lún duì shì dàng sān guǎn yàn,zhōng chún néng sǒng sì cōng tīng。
轮对适当三馆彦,忠纯能耸四聪听。
é wén mìng wǎn bāng hóu zǔ,yìng shì míng tí yù zuò píng。
俄闻命绾邦侯组,应是名题御坐屏。
dì yǒu xiǎn yí hé kě zé,shì fāng jiān jí bù huáng níng。
地有险夷何可择,事方艰棘不遑宁。
fú chí léi bèi wèi gēng sǒu,shōu liǎn jiān xióng zuò zhàn dīng。
扶持羸惫为耕叟,收敛奸雄作战丁。
yí ài zhòng xún zhū yì miào,zhuàng tú réng fǎng lǚ méng tíng。
遗爱重寻朱邑庙,壮图仍访吕蒙亭。
kě néng jiù guān zhū hái pǔ,shì tà xīn guī rèn fā xíng。
可能旧观珠还浦,试拓新规刃发硎。
shǎo dài fēng yān qīng zǐ sāi,què chí bǐ tuó shì tóng tíng。
少待烽烟清紫塞,却持笔橐侍彤庭。
nán ér mò zuò fēn xié hèn,xūn yè xiāng qī hàn jiǎn qīng。
男儿莫作分携恨,勋业相期汗简青。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章