中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 许景先 正文

征君宅(许景先)拼音版、注音及读音

许景先

  征君宅拼音版、注音及读音:

文学家:许景先

zhēng jūn zhái

征君宅

zhēng jūn xī jiā dùn,kàng jī yí sú chén。le xīn wù yǒu wù,chéng huà yóu wú yín。
征君昔嘉遁,抗迹遗俗尘。了心悟有物,乘化游无垠。
dào sàng lì qiān zǎi,fù cún yǐng yáng zhēn。shàng yú jiā shān shuǐ,wǎn suì dān yǐn lún。
道丧历千载,复存颍阳真。上虞佳山水,晚岁耽隐沦。
nèi shǐ jì jiě shòu,zhī gōng yì xiāng qīn。rú dào fěi yuǎn lǐ,yì shèng liáo zì xīn。
内史既解绶,支公亦相亲。儒道匪远理,意胜聊自欣。
huí yán nán xī xī,liú làng dōng shān chūn。shí bì jiàn dān jǐng,jīn tán mào lǜ píng。
洄沿南谿夕,流浪东山春。石壁践丹景,金潭冒绿蘋.
tàn liàn bèi hǎi jiào,shǎng xīn yù qíng rén。nài hé líng xiān gǔ,qiāo hé yáo chí jīn。
探炼备海峤,赏心寓情人。奈何灵仙骨,锹翮瑶池津。
liáo liáo xū bái yǔ,sù chuàng zhāo tí yīn。jiā fēng miǎn duō shàng,xuán dé xiè wú lín。
寥寥虚白宇,夙创招提因。家风缅多尚,玄德谢无邻。
miù péi jīn mén yàn,jiǎo jī shì zǐ chén。huáng ēn jìng yǐ yǐ,yí liè shù bù mǐn。
谬陪金门彦,矫迹侍紫宸。皇恩竟已矣,遗烈庶不泯。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章