中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 许景先 正文

奉和御制春台望(许景先)拼音版、注音及读音

许景先

  奉和御制春台望拼音版、注音及读音:

文学家:许景先

fèng hé yù zhì chūn tái wàng

奉和御制春台望

ruì dé zài qīng yáng,gāo jū shì zhōng xiàn。qín chéng lián fèng quē,hàn qǐn shū lóng diàn。
睿德在青阳,高居视中县。秦城连凤阙,汉寝疏龙殿。
wén wù zhào guāng huī,jiāo jī yù cōng qiàn。qiān mén wàng chéng jǐn,bā shuǐ míng rú liàn。
文物照光辉,郊畿郁葱蒨.千门望成锦,八水明如练。
fù dào xiǎo guāng pī,chén yóu chū jìn yí。ruì qì cháo fú wǔ yún gé,
复道晓光披,宸游出禁移。瑞气朝浮五云阁,
xiáng guāng yè tǔ wàn nián zhī。lán yè fù guī chū jiàn zhǐ,tóng huā jí fèng gèng lái yí。
祥光夜吐万年枝。兰叶负龟初荐祉,桐花集凤更来仪。
qín hàn shēng rén diāo lì yì,ē páng gān quán gòu yún bì。fén cí yōng zhì wàng tōng tiān,
秦汉生人凋力役,阿房甘泉构云碧。汾祠雍畤望通天,
yù táng xuān shì zuò cháng nián。gǔ zhōng xī jiē xián yáng guān,yuàn yòu nán tōng hù dù tián。
玉堂宣室坐长年。鼓钟西接咸阳观,苑囿南通鄠杜田。
míng zhǔ bēi gōng jiè qián shī,fǔ dé qīn xián zhèng wéi yī。kūn chóng bù yāo zài chūn sōu,
明主卑宫诫前失,辅德钦贤政惟一。昆虫不夭在春蒐,
jià sè cháng jiān zhòng nóng shù。bāng jiā yǐ hé shèng mó xīn,yóu wén jiǎn lòu xī zhōng rén。
稼穑常艰重农术。邦家已荷圣谟新,犹闻俭陋惜中人。
yù fèng běi chén qí qī zhèng,cháng gē dōng wǔ biàn qiān chūn。
豫奉北辰齐七政,长歌东武抃千春。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章