中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 许景先 正文

奉和圣制送张尚书巡边(许景先)拼音版、注音及读音

许景先

  奉和圣制送张尚书巡边拼音版、注音及读音:

文学家:许景先

fèng hé shèng zhì sòng zhāng shàng shū xún biān

奉和圣制送张尚书巡边

wén wǔ chéng bāng shì,fēng yún gǎn guó zhēn。wáng shī qīn fù zhèng,miào lüè jiǔ lùn bīng。
文武承邦式,风云感国祯。王师亲赋政,庙略久论兵。
hàn zhǔ zhī sān jié,zhōu guān tǒng liù qīng。sì fāng fēn kǔn shòu,qiān lǐ zuò móu chéng。
汉主知三杰,周官统六卿。四方分阃受,千里坐谋成。
jiè zhòu cí qián diàn,hú shāng sù zuǒ yíng。shǎng yán bān cì zhòng,chén zèng chū chē róng。
介胄辞前殿,壶觞宿左营。赏延颁赐重,宸赠出车荣。
lóng wǔ sān jūn qì,yú líng wǔ xiào míng。jiāo yún zhù jīng yǔ,biān chuī yǐn jīn zhēng。
龙武三军气,鱼铃五校名。郊云驻旌羽,边吹引金钲。
xùn lǚ fāng chēng dé,ān rén gèng kè zhēn。zhù kàn míng shí bà,tóng tīng kǎi gē shēng。
训旅方称德,安人更克贞。伫看铭石罢,同听凯歌声。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章