中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 李适 正文

中和节赐群臣宴赋七韵(李适)拼音版、注音及读音

李适

  中和节赐群臣宴赋七韵拼音版、注音及读音:

文学家:李适

zhōng hé jié cì qún chén yàn fù qī yùn

中和节赐群臣宴赋七韵

dōng fēng biàn méi liǔ,wàn huì shēng chūn guāng。zhōng hé jì yuè lìng,fāng yǔ tiān dì zhǎng。
东风变梅柳,万汇生春光。中和纪月令,方与天地长。
dān lè qǐ yǔ shàng,yì zī shí jǐng liáng。shù suì tíng yù ēn,tóng zhì huán hǎi kāng。
耽乐岂予尚,懿兹时景良。庶遂亭育恩,同致寰海康。
jūn chén yǒng zhōng shǐ,jiāo tài fú yīn yáng。qū zhǎo shuǐ xīn bì,huá lín táo shāo fāng。
君臣永终始,交泰符阴阳。曲沼水新碧,华林桃稍芳。
shèng shǎng xìn duō huān,jiè zhī zài wú huāng。
胜赏信多欢,戒之在无荒。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章