中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

送叶尚书(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  送叶尚书拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

sòng yè shàng shū

送叶尚书

nǎng suì bǎng piān zhōu,wàn lǐ guī zì shǔ。
曩岁榜扁舟,万里归自蜀。
wǔ yuè xià qú táng,liù yuè guò fú yù。
五月下瞿唐,六月过浮玉。
yú shí shǐ shí gōng,yī xiào wàng shǔ dú。
於时始识公,一笑忘暑毒。
yǔ shàn lín qīng liú,huá shāng bá hóng zhú。
羽扇临清流,华觞跋红烛。
yī bié shí wǔ nián,qù rì rú diàn sù。
一别十五年,去日如电速。
gū shēng wǎn hái cháo,hān tuì cán lù lù。
孤生晚还朝,歛退惭陆陆。
yào jīn fēi suǒ jì,jiàn gōng xīn zì zú。
要津非所冀,见公心自足。
chì guī yòu qī zài,shuāi bìng jiāng jiù mù。
斥归又七载,衰病将就木。
zào wù āi qí qióng,gōng lái wèi yuè mù。
造物哀其穷,公来位岳牧。
měi jiàn yǔ zhūn zhūn,yǔ shì yì hán yù。
每见语谆谆,与世异寒燠。
shèng cháo fāng jí xián,dēng yòng jí diào zhù,rú gōng shí jiù dé,gù qǐ dài mèng bo。
圣朝方急贤,登用及钓筑,如公实旧德,顾岂待梦卜。
chū wén yī zhá xià,yǐ bào sì bèi qù。
初闻一札下,已报四辈趣。
xuán zhī xīn tiān zǐ,xū huái xū qǐ wò,yuàn gōng lùn qí dà,shǐ wèi tiān xià fú。
悬知新天子,虚怀须启沃,愿公论其大,始为天下福。
jí xuān chuí gǒng má,níng fù chī wén sù?
即宣垂拱麻,宁复摛文宿?

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章