中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 尚颜 正文

宿寿安甘棠馆(尚颜)拼音版、注音及读音

尚颜

  宿寿安甘棠馆拼音版、注音及读音:

文学家:尚颜

sù shòu ān gān táng guǎn

宿寿安甘棠馆

xíng rén fāng juàn yì,dào cǐ shì huán xiāng。liú shuǐ lái guān wài,qīng shān jìn luò yáng。
行人方倦役,到此似还乡。流水来关外,青山近洛阳。
xī yún guī dòng hè,sōng yuè bàn xuān shuāng。zuò kǒng chén zhōng dòng,tiān yá dào lù cháng。
溪云归洞鹤,松月半轩霜。坐恐晨钟动,天涯道路长。
shān kōng huì qì xiāng,rǔ guǎn zhé yún fáng。yuàn zhí hú zhōng kè,qīn chuán zhǒu hòu fāng。
山空蕙气香,乳管折云房。愿值壶中客,亲传肘后方。
sān gēng lǐ xīng dǒu,cùn bǐ fú dān shuāng。mò zuò shù yīn xià,xiān jīng héng shí chuáng。
三更礼星斗,寸匕服丹霜。默坐树阴下,仙经横石床。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章